วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

พระให้ สร้างขวัญกำลังใจ ฐานปฏิบัติการช่องพริก

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.64 พระครูสันติธรรมมาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดศิลาอาสนาราม คณะสงฆ์ พร้อมด้วยชาวบ้าน  บ้านสะเดา ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ได้นำสิ่งของบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม อื่นๆ และได้นำชุดอุปกรณ์โซลาเซลล์

พระครูสันติธรรมมาภินันท์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของ มว.ตชด.2142 ฐานปฏิบัติการช่องพริก ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ จึงได้เดินทางนำสิ่งของมอบสิ่งของบริโภค และชุดอุปกรณ์โซลาเซลล์ ให้กับ มว.ตชด.2142 ฐานปฏิบัติการช่องพริก

โดยมี ร.ต.ต.ประเวศน์ บุญรัตน์ รองฯรรท.ผบ.มว.ตชด.2142 เป็นผู้รับมอบ พร้อมเจ้าหน้าที่ และจะได้นำสิ่งของมอบให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานไว้ใช้ พร้อมได้กล่าวขอคุณอนุโมทนาที่ พระครูสันติธรรมมาภินันท์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

จากนั้น พระครูสันติธรรมมาภินันท์ ก็ให้พรแด่เจ้าหน้าที่ทุกนาย เป็นการให้พรปีใหม่ให้การปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ มีความสุขกาย สุขใจ

ข่าวสนมนิวส์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง