วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2566

เก็บไว้ให้ชนรุ่นหลังเห็น ของเก่าแก่โบราณที่หาดูได้ยาก

สุรินทร์-ชาวบ้านตากแดดนำสิ่งของโบราณพร้อมกับวัตถุล้ำค่านำมาเก็บไว้ที่วัดพร้อมกับตั้งเป็นศูนย์พิพิธภัณฑ์ให้ชุมชนคนรุ่นหลังไว้ศึกษา

ที่วัดศาลาเย็น (บ้านตากแดด) ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ผู้สื่อข่าวได้รับทราบว่า ได้มีบรรดาพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลตากูก หมู่บ้านอุไร บ้านตากแดด และหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตพื้นที่ ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ได้นำเหรียญบาทสมัยเก่า และเหรียญเจาะรูเหรียญ จำนวน 1 สตังค์ มอบให้กับพระอธิการสายแพร กตปุญโญ เจ้าอาวาส วัดศาลาเย็นเป็นจำนวนมาก นอกจากจะมีเหรียญแล้วยังมีเงินเก่าโบราณ กลอง ฆ้อง ระนาด และเครื่องสาวเส้นไหมโบราณ ที่หาดูได้ยากมากในยุคปัจจุบันนี้

พระอธิการสายแพร กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดศาลาเย็น เผยว่าวัดศาลาเย็น ถือว่าเป็นวัดที่ก่อสร้างมานานเกือบ 100 ปี แล้ว มีผลงานในการจัดกิจกรรมต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับ ซึ่งที่ผ่านมามีผลงานต่างๆ ออกมามากมายจนกระทั่งญาติโยมมีความศรัทธาที่ได้มาปฏิบัติธรรมทุกวันพระ หรือมีพิธีทางศาสนาอย่างไม่เคยขาดหลังจากที่เกิดเพลิงไหม้ศาลาเมื่อปี 2561 ก็มีผู้ใจบุญใจกุศลมาสมทบทุน ก่อสร้างบริจาคดินอิฐหินปูนทรายก่อสร้างจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และล่าสุดทางวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดงบประมาณก่อสร้างเมรุเผาศพให้อีกจำนวน 1 หลังให้กับวัดศาลาเย็นอีกด้วย

และเมื่อเร็วๆนี้ได้มีญาติโยมนำสิ่งของมีค่าจำพวก เงินเก่า และเหรียญบาทเก่าสมัยโบราณที่หาดูได้ยากนำมาบริจาคให้กับวัด เพื่อที่จะได้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์พร้อมกับจะตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังไว้ดู และไว้ศึกษาดูสิ่งของมีค่าที่หาดูได้ยากมาก ซึ่งอาตมาอยากจะให้คนรุ่นใหม่เข้ามาดูเข้ามาศึกษาให้รู้ได้เห็นที่มาที่ไปของวัตถุมงคลล้ำค่าต่างๆที่ชาวบ้านนำมาถวายให้กับวัดเพื่อที่จะให้เข้ามาดูมาชมกันได้ทุกเวลา

ทางด้าน นางสาวศรีไพร พริ้งเพราะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กล่าวว่าในความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ ชุมชนวัดศาลาเย็นแห่งนี้ สิ่งที่บ่งบอกถึงความเจริญงอกงามนั้น ก็คืออารยธรรมสิ่งของความเชื่อ และการดำรงค์ชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านในชุมชนนั้นเอง เพราะฉนั้นทำทำอย่างไรที่จะอนุรักษ์สิ่งนี้เอาไว้ก็คือปราชญ์ชาวบ้านที่นำมาไว้ณที่แห่งนี้ เพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้รู้ได้เห็นกัน และนำไปศึกษา

สำหรับสิ่งของที่ชาวบ้านนำมาบริจาคให้กับวัดศาลาเย็น ก็จะมีสิ่งของจำพวกต่างๆ ในสมัยโบราณ นอกจากจะเป็นจำพวกเหรียญเงินแล้ว ยังมีกลอง ปี่พาทย์ ฆ้องระฆัง ที่สาวเส้นไหมโบราณ ที่หาดูได้ยากเลยทีเดียว

ภาพ/ข่าว คำกอง กันนุฬา ข่าวสนมนิวส์