วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

ไม่เป็นไร ทหารไทยซ่อมให้ บ้านพักอาศัยทรุดโทรม

มทบ.25 ซ่อมแซมบ้านพักให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง จ.สุรินทร์ ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.65 มณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สุรินทร์ ได้นำกำลังพลจิตอาสา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ช่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวนางคำนาง ทวีฉลาด บ้านเลขที่ 27/2 ถนนเทศบาลอนุสรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์

ซึ่งมีสภาพทรุดโทรม และไม่ปลอดภัย เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสภาพบ้านนางคำนาง ปลูกสร้างมาหลายสิบปีแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ ทำให้ผุทรุดโทรมไปตามการเวลา ประกอบกับครอบครัวฐานะยากจน

ร่วมทั้งนางคำนาง ก็อายุมากแล้วร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง ทาง มณฑลทหารบกที่ 25 บ้านพักเด็ก และครอบครัว จ.สุรินทร์ จึงได้นำกำลังพลจิตอาสา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ช่วยกันรื่อ ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัว ให้มีสภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

ข่าวสนมนิวส์