วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

นัดฟังคำสั่งศาลปกครองสูงสุด หยุดสัมปทานบงกชเอราวัณ

นัดฟังคำสั่งศาลปกครองสูงสุด หยุดสัมปทานบงกชเอราวัณ ได้รับการเปิดเผยจากนายพลภาขุน ตัวแทนผู้ประสานงานคณะราษฎรไทยแห่งชาติและผู้แทนผู้ฟ้องคดี  ว่าได้รับหมายแจ้งกำหนดนัดฟังคำสั่งศาลปกครองสูงสุด

ในวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่จะถึงนี้ ที่ศาลปกครองกลางชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 5 เวลา 10.00 น. โดยกรณีดังกล่าว คณะราษฎรไทยและพวกยื่นฟ้องต่อศาลปกครองตั้งแต่มกราคม 2562 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้อง โดยมีเหตุผลว่าผู้ฟ้องไม่ใช่ผู้เสียหาย 

ผู้ฟ้องได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563 หวังว่าศาลปกครองสูงสุด จะเป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยในการหยุดขบวนการปล้นทรัพยากรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ในครั้งนี้ได้ เพราะ รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองประชาชนตามมาตรา 3 43 57 58 63 78 164 

นอกจากนี้แล้ว เมื่อวันที่ 31/8/2565 ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังประธานศาลปกครองสูงสุด กรณีของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการของศาลปกครอง   คือระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด  ที่บกพร่อง กรณีที่ไม่กำหนดให้คดีที่มีผู้ฟ้องคดีเป็นประชาชนจำนวนมากสร้างผลกระทบร้ายแรงต่อสาธารณะไม่รีบดำเนินการพิจารณาด้วยความรวดเร็ว

และกรณีที่มิได้มีการวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ ทำให้คดีที่มีมูลค่านับแสนล้าน นับล้านล้านบาท  โดยการวินิจฉัย จากตุลาการเพียง 3-5 คน  ซึ่งอาจจะมีการแทรกแซงใดๆ   หรือทำให้คดีไม่ได้รับการพิจารณาด้วยความเที่ยงธรรมได้ และร้องเรียนกรณีที่มีการพิจารณาคดีที่ล่าช้าเกินสมควร

ทั้งๆที่ศาลปกครองได้สร้างบรรทัดฐานกรณี  คดีหมายเลขดำที่ 1914/2562  ที่ศาลได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่ใช้เวลาเพียง 7 วันไว้ แต่กรณีที่ประชาชน ไปฟ้องเพื่อประโยชน์สาธารณะ  กลับปล่อยเนิ่นช้าเป็นเวลานานกว่า 3 ปียังไม่ได้รับการวินิจฉัยให้เกิดผล นายพลภาขุนกล่าวในที่สุด

About The Author