วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

คู่ชีวิต ดีใจลุ้น ไม่คิดว่าจะมีวันนี้

สุดปลื้มยิ้มทั้งน้ำตา จอมพระบูรณาการร่วมกันสร้างบ้านธรรมรวมใจ ให้ผู้ยากไร้ ป่วยติดเตียง

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ได้เดินทางมาร่วมงานพิธียกเสายก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีพระครูวิวิตธรรมวงค์ เจ้าคณะอำเภอจอมพระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ แก้ววินัด (อ.จุ่น)

ในโครงการแก้ปัญหาความยากจน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายสวาท เจริญยิ่ง นายกอบต.บ้านผือ นายทอง ขุมทอง รองนายกอบต.บ้านผือ นายถาวร ขุมทอง กำนันตำบลบ้านผือ และผู้นำบ้านไผ่พร้อมด้วยผู้นำฝ่ายปกครองในพื้นที่ ร่วมพิธียกเสาเอกบ้านผู้ยากไร้ นายบุญเฮือง สืบเพ็ง อายุ 68 ปี บ้านหนองหิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านผือ ผู้ยากไร้ซึ่งต้องดูแลภรรยานางนกน้อย สืบเพ็ง อายุ 56 ปี ที่ป่วยติดเตียงเป็นเวลานาน 4 ปี ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ต้องใส่แพมเพิสตลอดเวลา ค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่อนข้างสูงมาก

นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอจอมพระ ยังได้มอบเงินให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1,000 บาท ทั้งยังกำชับหน่วยงานในพื้นที่หากมีปัญหาให้รีบรายงานให้นายอำเภอทราบ นายอำเภอจะเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจและส่งเสบียงให้กับช่างจิตอาสา โดยมอบหมายให้ผู้นำในพื้นที่หาแรงงานจิตอาสามาช่วยกันสร้างบ้านให้แล้วเสร็จจะทำพิธีมอบในโอกาสต่อไป

ผู้ใจบุญสามารถบริจาคร่วมทำบุญสร้างบ้านธรรมรวมใจ ได้ที่พระครูวิวิตธรรมวงค์ เจ้าคณะอำเภอจอมพระ หรือติดต่อบริจาคโดยตรงผู้ยากไร้ นายบุญเฮือง สืบเพ็ง ได้ที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย 320 0 32705 7 ติดต่อเบอร์ 0801546980

ข่าวสนมนิวส์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง