วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

วันมหิดล จิตอาสาเมืองช้าง สร้างพลังความดี

วันมหิดล จิตอาสาเมืองช้าง สร้างพลังความดี ร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์สถานพยาบาล

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้นายศักรินทร์  ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์สถานพยาบาล” เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ “วันมหิดล”

โดยมี จ่าเอกชุมพล  สุ่มมาตร ปลัดอาวุโส อำเภอจอมพระ พร้อม ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน ทำความสะอาด ปรับปรับภูมิทัศน์โรงพยาบาลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

และนายศักรินทร์  ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ ยังได้เดินทางเข้าเยี่ยมผู้ป่วย ที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจอมพระ ได้พูดคุย สอบถามอาการ และเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว สมชาญ หาสุข ข่าวสนมนิวส์