วันเสาร์, 3 มิถุนายน 2566

คณะราษฎรไทยแห่งชาติ ขอเข้าร่วมประชุม คกก.กกต. ถามจัดการเลือกตั้ง 2566

คณะราษฎรไทยแห่งชาติ ขอเข้าร่วมประชุม คกก.กกต. ถามจัดการเลือกตั้ง 2566

ได้รับการเปิดเผยจากนายพลภาขุนตัวแทนผู้ประสานงานคณะราษฎรไทยแห่งชาติ ว่า เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ทำหนังสือขอเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กกต. เพื่อให้ทราบแนวทางการจัดการการเลือกตั้งโดยละเอียด ในฐานะตัวแทนของประชาชนและชุมชนโดยมีแนวทาง ขอเรียกร้องในเบื้องต้นว่า

1.ประเด็นการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ต้องสามารถใช้สิทธิ์ได้ผ่าน application ที่สามารถยืนยันตัวตนได้ 100% ได้

2.ประชาชนทึ่ออกพื้นที่ทำงานต่างถิ่น จากภูมิลำเนาตามบัตรประชาชน ต้องสามารถใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงได้ ไม่ใช่ต้องเดินทางไปยังคูหาเลือกตั้งตามที่ประกาศกำหนด

3.การลงคะแนนเลือกตั้งต้องสามารถตรวจสอบที่มาและการลงคะแนน ของตนเองได้

4.งบประมาณแผ่นดินต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุดใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาจัดการ

เพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อราษฎรไทย นายพลภาขุนกล่าวในที่สุด