วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ยิ่งใหญ่อลังการ ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 15 ปีมังกรสวรรค์

จัดยิ่งใหญ่อลังการกว่าทุกปี ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 15 ปีมังกรสวรรค์


ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี วันที่ 12 มกราคม 2566 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ นายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายศรีธรรม ราชแก้ว ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี

และนายชาญชัย ทิพเนตร ผู้จัดการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อ หลักเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 15 ปี มังกรสวรรค์” ระหว่างวันที่ 21-31 มกราคม 2566 ณ อุทยานมังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกรศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะ กราบไหว้บูชาเจ้าพ่อหลักเมืองในช่วงเทศกาลตรุษจีน รวมทั้งเฉลิมฉลองพิพิธภัณฑ์ลูก หลานพันธุ์มังกร ในโอกาสที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมครบรอบ 15 ปี โดยใช้ชื่องานว่า “ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 15 ปี มังกรสวรรค์” จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดงานเฉลิมฉลองตรุษจีนสุพรรณบุรี และพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกรอย่างยิ่งใหญ่ ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ณ อุทยานมังกรสวรรค์ พิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกรศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ในปีนี้เป็นการจัดงานตรุษจีนสุพรรณบุรีและครบรอบ 15 ปี มังกรสวรรค์

การจัดงาน “ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 15ปี มังกรสวรรค์” ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ได้ขยายเวลาในการเข้าสักการะองค์เจ้าพ่อหลักเมือง และภาพเจ้าในศาลกลางคืน รวมทั้งการจัดเตรียมสถานที่นั่งชมการแสดงต่างๆอย่างกว้างขวาง การจัดงานปีนี้จะจัดยิ่งใหญ่ไม่แพ้ทุกปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะเวที ระบบ แสง สีเสียง และจอ LED ขนาดใหญ่ ที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจตลอดงาน

ในระหว่างวันที่ 21 – 31 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การแสดงชุดลูกหลานพันธุ์มังกร เป็นการแสดงโดยเยาวชนสุพรรณบุรีที่ถอดแบบมาจากจีน ได้แก่ สิงโตปีนเสาดอกเหมย กลองศึก มังกร 9 เชียน กังฟู เอ็งกอบู๊ กวนอิมพันมือ งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก การแสดงคอนเสิร์ต

นอกจากการแสดงดังกล่าวข้างต้นแล้ว จังหวัดได้มีการจัดประดับตกแต่งบริเวณสถานที่ในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง – อุทยานมังกรสวรรค์ -ในหมู่บ้านมังกรสวรรค์ อุทยานพุทธบัญชา (พระยูไล) และลานสัจจะกตัญญู (สวนหน้าอนุสาวรีย์ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา) ด้วยระบบ แสง – สี สวยงามตื่นตาตื่นใจ


ภาพ/ข่าว ภัทรพล พรมพัก สุพรรณบุรี ทีมข่าวสมนิวส์