วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

สีสัน มนุษย์ซุปเปอร์ฮีโร่ บุกเที่ยวงานวันเด็ก

มนุษย์ซุปเปอร์ฮีโร่ บุกเที่ยวงานวันเด็ก เล่นเอาเด็กๆชื่นชอบ ขอถ่ายรูปด้วย

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ กิตติวิริยะการ นายกอบต.ทุ่งขวาง ประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นายจอมใจ กองเกตุใหญ่ ปลัดอบต.ทุ่งขวาง กล่าวรายงาน ร่วมด้วย รองนายกฯ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ มีเด็กนักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน

นายสุรศักดิ์ กิตติวิริยะการ นายกอบต.ทุ่งขวาง เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมวันเด็กของอบต.ทุ่งขวาง ปีนี้เป็นไปอย่างคึกคัก โดย อบต.ร่วมกับ คณะผู้บริหาร อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ห้างร้าน หน่วยงานต่างๆ และผู้ปกครอง ร่วมกัน สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ทีมผู้บริหารได้ร่วมกันแต่งกายย้อนยุค เครื่องแบบนักเรียน มนุษย์ซุปเปอร์ฮีโร่ เพื่อสร้างสีสันให้เด็กๆ

มีการแสดงบนเวที เล่นเกมส์ แจกของขวัญ ของรางวัลต่างๆมากมาย มีพิธี มอบทุนการศึกษา จำนวน 160 ทุนถึง 5 โรงเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง มีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและสังคม ส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ ให้เด็กๆได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

ภาพ/ข่าว วิช วีรวิชญ์ ข่าวสนมนิวส์