วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

นายอำเภอนำ ทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในครัวเรือน

นอภ.ชะอำ นำส่วนราชการปลูกผักสวนครัว ทำถังขยะเปียก สร้างความมั่นคงทางอาหารตามแนวพระราชดำริ

วันที่16 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นายกองโท สมศักดิ์ แย้มพันธ์นุ้ย นายอำเภอชะอำ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ ร่วมกับ ส่วนราชการอำเภอชะอำ ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว

สร้างความ มั่นคงทางอาหาร ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้หัวข้อ “บ้านผู้นำต้องทำก่อน” เพื่อเป็นแบบอย่างให้ทุกส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านพักนายอำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี

นายอำเภอชะอำ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันปลูกพักสวนครัว จำนวน 10 ชนิด พร้อมจัดทำทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในครัวเรือน เพื่อสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์มีแนวพระราชดำริ

ให้ประชาชนในประเทศไทยทุกครัวเรือน ปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคภายในครัวเรือน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการลดภาวะโลกร้อนจากการเรือนกระจก อย่างน้อยครัวเรือนละ 1 ถัง อันเป็นการกำจัดขยะต้นทางอย่างถูกวิธี มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน

นายกองโท สมศักดิ์ แย้มพันธ์นุ้ย นายอำเภอชะอำ ขอเชิญชวนประชาชนทุกครัวเรือน มาร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง ด้วยการปลูกผักสวนครัว ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนให้ครบทุกครัวเรือนในพื้นที่อำเภอชะอำ 100% ภายในปี2566

พร้อมทั้งมอบแนวทางนี้ให้ข้าราชการในสังกัดไปถือปฏิบัติในหน่วยงานให้เป็นรูปธรรม พร้อมกับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน โดยได้รับเม็ดพันธุ์ผักสวนครัวจาก ศูนย์อนุรักษ์พันธ์พืช ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ส่งต่อให้ส่วนราชการ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน นำไปปลูกทีครัวเรือนของตนเอง และแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ภายใต้หัวข้อ “บ้านผู้นำต้องทำก่อน”เพื่อเป็นแบบอย่างให้ทุกส่วนราชการ

ภาพ/ข่าว บรรณรต ข่าวสนมนิวส์