วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

ทำดีพิจารณา เข้ารับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

ผู้ใหญ่บ้าน ต.ดอนรวก ลุ้นพิจารณาเข้ารับรางวัล คัดเลือกผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 จังหวัดนครปฐม
ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นายยงยุทธ์ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยอดเยี่ยม ประจำปี 2566

ร่วมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี นายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอดอนตูม กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก นางสาวนงรัก ชูราศี กำนันตำบลดอนรวก พระครูวิถีธรรมประวรรต เจ้าอาวาสวัดหัวถนน ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ร่วมให้การต้อนรับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฎิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้ อำเภอดอนตูม ได้ส่งนายสมศักดิ์ บูชาพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านห้วยกรด ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

เข้าประเมินเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2566 ซึ่งนายสมศักดิ์ เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านโดยทั่วไป มีความเที่ยงธรรมซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่ว่าจะเป็นผลการปฎิบัติงาน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาตนเอง (อพป.) ผู้เสียสละสร้างบ้านผู้ด้อยโอกาสได้มีที่อยู่อาศัย ปฎิบัติตามนโยบายของอำเภอ และจังหวัด ถือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม เพื่อลุ้นการพิจารณาเข้ารับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปีนี้

ภาพ/ข่าว วิช วีรวิชญ์ ข่าวสนมนิวส์