วันเสาร์, 3 มิถุนายน 2566

กองทัพลงพื้นที่ ติมตามและมอบนโยบายช่วยประชาชน

ผอ.สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพบก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมอบนโยบายแก่หน่วยงานในพื้นที่

วันที่ 19 มกราคม 2565 พลเอก พิเศษ ศิริเกษม ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคงกองทัพบก พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางโดย ฮ.รุ่น M 1ส่งกำลัง เพื่อติดตามการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการทหารพันธุ์ดี และงานตามนโยบายสั่งการกองทัพบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี

โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกองโทสมศักดิ์ แย้มพันธ์นุ้ย นายอำเภอชะอำ นายอำเภอท่ายาง มทบ.15 จ.เพชรบุรี ชาวบ้านในพื้นที่โครงการพระราชดำริดอนขุนห้วย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ และหมู่บ้านรางวัลพระราชทานบ้านวังพลับ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

พลเอก พิเศษ ศิริเกษม ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับฟังการประชุมผลการดำเนินงานของหน่วยในพื้นที่ ตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา ก่อนมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ ตามพระราชปณิธานที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการ สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ด้านความมั่นคง

ต่อมาได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชมอาคารจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจ ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ขั้นตอนการผลิตผ้าไหม และถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของหม่อนไหม ตลอดจนงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหม ที่มีลวดลายตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น ลายสับปะรด ลายลูกแก้วประยุกต์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ และสิ่งประดิษฐ์จากรังไหมต่างๆของชาวบ้านในพื้นที่โครงการ ที่สามารถเลี้ยงครัวเรือนได้

ภาพ/ข่าว บรรณรต จ.เพชรบุรี ข่าวสนมนิวส์