วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

จัดระเบียบการตั้งร้านค้าบาทวิถีใหม่ นักท่องเที่ยวร้องเรียน

เจ้าหน้าที่ ปปช.จังหวัดเพชรบุรี และชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบุรีเข้าหารือกับคณะผู้บริหารเทศบาลฯเกี่ยวกับการจัดระเบียบการตั้งร้านค้าบริเวณบาทวิถี และถนนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.30น. นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.กิตติ สะเภาทอง จ่าสิบเอกประภาส อินทนู รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ต้อนรับคณะจาก ปปช.จังหวัดเพชรบุรี และสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบุรี

ร่วมประชุมการจัดระเบียบการตั้งร้านค้าบริเวณบาทวิถี และถนนสาธารณะเส้นทางการจราจรในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี สืบเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว และพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ขอให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ในที่ประชุมได้มีการปรึกษาหารือ การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา การจัดระเบียบร้านค้าให้เป็นระบบ มีระเบียบสวยงามสะอาดตา บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยจะเริ่มประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนในเบื้องต้น

ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ ปปช.จังหวัดเพชรบุรีที่จะแก้ไขปัญหาด้านการจราจรเพื่อสร้างความสะดวกสบายและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้รถใช้ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี

ภาพ-ข่าว สุรพล นาคนคร จ.เพชรบุรี ข่าวสนมนิวส์