วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

เผาแล้ว!! อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน “คนแรก”

ดร.ยุทธพล เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ สามารถ ม่วงไหมทอง อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน “คนแรก”

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. เข้าร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายสามารถ ม่วงไหมทอง อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (คนแรก) ณ วัดโพธาวาส ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ดร.ยุทธพล กล่าวว่า หัวหน้าสามารถ ม่วงไหมทอง เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (คนแรก) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524-2542 รวมทั้งสิ้น 18 ปี ท่านเป็นบุคคลที่มีคุณูปการอย่างยิ่งสำหรับวงการป่าไม้ของประเทศ เนื่องจากท่านเป็นผู้สำรวจหาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเสนอจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

กระทั่งกรมป่าไม้ได้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2523 เมื่อ 8 สิงหาคม 2523 เห็นสมควรให้ออกพระราชกฤษฏีกา กำหนดที่ดินพื้นที่ป่ายางน้ำกลัดเหนือ และป่ายางน้ำกลัดใต้ ในท้องที่ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ กิ่งอำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอเขาย้อย และตำบลสองพี่น้อง ตำบลแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ครอบคลุมเนื้อที่ 1,548,750 ไร่ หรือ 2,478 ตารางกิโลเมตร

ให้เป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 92 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2524 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 28 ของประเทศ ท่านเป็นผู้วางรากฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของผืนป่าแก่งกระจาน ทำงานปกป้อง ดูแลรักษาพื้นที่ป่าแก่งกระจานแห่งนี้

หัวหน้าสามารถ ม่วงไหมทอง อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานคนแรก ก่อนเสียชีวิตเผยไว้ว่า ความภูมิใจท้ายสุดของชีวิตคือ การที่ผืนป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 3 ของประเทศไทย

ภาพ/ข่าว สุรพล นาคนคร จ.เพชรบุรี ข่าวสนมนิวส์