วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

สาวเมืองย่าโม คว้าตำแหน่งธิดาดอนเจดีย์

สุพรรณบุรี-หลานสาวคนงามเมืองย่าโม คว้าตำแหน่งธิดาดอนเจดีย์ ปี 2566

>

บรรยากาศงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2566 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานโพธิ์ข้างพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 15 วัน 15 คืน ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาเที่ยวงานกันอย่างล้นเนืองแน่น

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นการแสดงศิลปวัฒนธรรม การเดินแบบผ้าไทย โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี การประกวดธิดาตอนเจดีย์ คืนวันที่ 25 ม.ค. การออกร้านธารากาชาด การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี “ของดีวิถีคนเมืองเหน่อ ” และการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

ซึ่งนอกจากจะเป็นการจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและสร้างกระแสการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี และสร้างความรักความสามัคคีของปวงชนชาวไทยอีกด้วย ภายในงานจัดให้มีร้านธารากาชาด ร่วมชิงโชคการกุศล กับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี

โดยเมื่อคืนวันที่ 25 มกราคม ได้มีการประกวดธิดาดอนเจดีย์ มีสาวงามจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมชิงตำแหน่งธิดาดอนเจดีย์กันจำนวนมาก ผลการประกวดสาวงามที่ชนะการประกวดคว้าตำแหน่ง ธิดาดอนเจดีย์ ประจำปี 2566 คือนางสาวจารุภา ยศฐานนท์ หมายเลข 21 สาวงามจากเมืองย่าโม ได้รับรางวัลเงินสด 40,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ

นางสาวอาทิตยา ประธานศิริ หมายเลข 7 จากจังหวัดสระแก้ว ได้รางวัลเงินสด 30,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศ 3. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือนางสาวพรสวรรค์ สายเชื้อ หมายเลข 27 จากจังหวัดสมุทรปราการได้ รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลพิเศษ ชุดตะเบงมานงามตา ผู้ที่คว้ารางวัลนี้ไปครองได้แก่ นางสาวศิริพร สะอาดเอี่ยม หมายเลข 9 สาวงามจากสุพรรณบุรี รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศ

ส่วนรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน เป็นของนางสาวสุพรรณิการ์ จำเริญชัย หมายเลข 20 จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้รางวัลเงินสด 15,000 บาทพร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ และตำแหน่งขวัญใจคนสุพรรณ ได้แก่นางสาวนิชกมล ทองดี หมายเลข 31 ได้รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ (นับคะแนนจากการซื้อดอกไม้

ซึ่งเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกไม้ที่มอบให้สาวงาม จะมอบให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 สุพรรณบุรี) นอกจากนี้ยังมีรางวัล POPULAR VOTE ซึ่ง(นับคะแนนจากยอดกดไลค์ในเพจเฟสบุ๊ค ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี)เป็นของนางสาวศิริพร สะอาดเอี่ยม หมายเลข 9 สาวงามจากสุพรรณบุรีรับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ

โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางนภัสสร สุวรรณประทีป ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมมอบรางวัล สายสะพาย ถ้วยเกียรติยศให้แก่ผู้ที่ได้รับตำแหน่งในการประกวดธิดาดอนเจดีย์ ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2566 พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวชมงาน และการแสดงยุทธหัตถี งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ได้เพราะงานยังมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์

ภาพ/ข่าว ภัทรพล พรมพัก สุพรรณบุรี ข่าวสนมนิวส์

About The Author