วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

จอมบึง เปิดจุดบริการชาร์จไฟรถไฟฟ้า รองรับนักท่องเที่ยว

ไฟฟ้าจอมบึง เปิดจุดบริการชาร์จไฟรถไฟฟ้า รองรับนักท่องเที่ยว

ในวันนี้ (30 ม.ค. 66) ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี ได้มีการเปิดสถานีหัวชาร์จประจุรถไฟฟ้า แบบ DC/PES VOLTA ขนาด25 KW ขึ้นเป็นแห่งแรก โดยมีนายพัฒนพงศ์ ชื่นชอบ นายอำเภอจอมบึง เป็นประธาน นายสัมฤทธิ์ แสงทอง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ถึงการเปิดสถานีหัวชาร์จประจุรถไฟฟ้า

เนื่องจากรัฐบาลได้มีการสนับสนุนเชิญชวนให้ประชาชน เปลี่ยนการใช้รถยนต์จากน้ำมัน เชื้อเพลิง เป็นยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งในในปีที่ผ่านมา 2565 ในงานแสดงนิทรรศการยานยนต์ ( MOTOR EXPO ) มียอดการจองยานยนต์ไฟฟ้ากว่า 25,000 คัน ถือเป็นก้าวแรกในการเริ่มให้ความสนใจ ในการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้งแบบกึ่งรูปแบบ และ แบบเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ. / PEA )

ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งด้านพลังงานไฟฟ้า และ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีการดำเนินงานภายในหน่วยงานทั้งสำนักงานใหญ่ และพื้นที่ อีก 74 จังหวัด ( ยกเว้น กรุงเทพมหานครฯ สมุทรปราการ และ นนทบุรี ) โดยมีการนำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในหน่วยงาน และ มีการติดตั้งหัวชาร์จประจุไฟฟ้าทั่วประเทศ ทั้งที่สำนักงาน และ สถานีบริการน้ำมันบางจาก ( MOU ) ( PEA VOLTA )

อีกทั้ง ยังมีการจำหน่ายตัวชาร์จประจุไฟฟ้า ตามที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการต่าง ๆ แบบ WALL Charge ( PUPU PLUX ) และในวันนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง ได้มีการติดตั้งหัวชาร์จประจุไฟฟ้า แบบ DC / PEA VOLTA ขนาด 25 KW และ พร้อมใช้งานแล้ว นอกจากนี้ทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึงได้เชิญประชาชนที่มีประสบการณ์จากการใช้รถไฟฟ้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับรถไฟฟ้า พร้อมทั้งนำรถที่ใช้ระบบไฟฟ้าเต็ม100% มาเข้าชาร์จโดยผ่านทางแอฟ

ด้านนายสัมฤทธิ์ แสงทอง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง กล่าวว่า สถานีหัวชาร์จDC /PEA VOLTA ขนาด 25 KW ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึงติดตั้งมา เพื่อตอบสนองการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดลงการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เปลี่ยนมาเป็นรถใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อรักษ์โลกร้อนลดการปล่อยก๊าซ

ซึ่งเป็นปัญหาโลกร้อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้ทำการติดตั้งหัวประจุไฟฟ้าที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และตามปั้มน้ำมันบางจาก เพื่อรองรับกับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมง ไม่มีวันหยุดราชการ ซึ่งเราจะติดตั้งสถานีหัวจ่ายให้มากขึ้น ซึ่งการใช้บริการประจุไฟเราก็จะมีการบรรจุไฟฟ้าผ่าน Application แอฟ PEA VOLTA

ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ว่าเรามีสถานีประจุไฟฟ้าที่ไหนบ้างเพื่อวางแผนในการเดินทางและดำเนินการในการชาร์จไฟ โดยพื้นที่อำเภอจอมบึงที่เราเลือกติดตั้งสถานีหัวประจุไฟฟ้าเป็นพื้นที่แรก เนื่องจากเป็นพื้นที่ทางผ่านที่ประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวที่อำเภอสวนผึ้ง ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดราชบุรี ซึ่งระยะทางจาก กทม.มาอ.สวนผึ้ง ก็สามารถมาแวะชาร์ชไฟได้ที่สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง ได้ท่านก็สะดวกสะบายในการเดินทาง

ภาพ/ข่าว สายชล ข่าวสนมนิวส์