วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

งบสร้าง 73 ล้านกว่าบาท อาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

สุพรรณบุรี รมว.ทส.วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ศรีประจันต์

ที่จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 30 มกราคม 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 ชั้น โรงพยาบาลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

นายจองชัย เที่ยงธรรม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรชัด สุจิตต์ สส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช ผู้บังการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี นายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นายแพทย์ณิปไทย ศีลาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีประจันต์ นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นางเรณู พลเสน นายกเทศบาลตำบลปลายนา หัวหน้าส่วนราชการ อสม. ประชาชนชาวศรีประจันต์ ร่วมพิธี

สำหรับพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4ชั้นโรงพยาบาลศรีประจันต์ มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ ดร.เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้ให้ความเมตตาเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ทั้ง2แผ่น จากนั้นนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานตอกไม้พยุงที่แท่นวางศิลาฤกษ์ และได้ร่วมกันประกอบพิธีวางแผ่นศิลาฤกษ์

การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุฉุกเฉิน 4 ชั้นโรงพยาบาลศรีประจันต์ ที่มีผู้ใจบุญและมีจิตเป็นสาธารณกุศลร่วมบริจาคเงินสมทบการก่อสร้างประกอบด้วย นายเฉลียง พลเสน บริจาค 1,000,000 นางจริยา โพธสุธน และครอบครัว 225,000 , บริษัท ชมเดือนคอมเพล็กซ์ 225,000 บาท และผู้ร่วมบริจาค ที่ไม่ประสงค์ออกนามอีกจำนวนมาก อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุฉุกเฉิน 4 ชั้น ของโรงพยาบาลศรีประจันต์ มี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 ชั้นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ใช้สอยประมาณ6721ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานของกองออกแบบ ซึ่งจะใช้งบประมาณการก่อสร้าง 73,500,000 บาท

ภาพ/ข่าว ภัทรพล พรมพัก สุพรรณบุรี ข่าวสนมนิวส์