วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

นายอำเภอขาลุย ไม่ทิ้งกัน ดูแลถึงบ้าน กาชาดซับความทุกข์

กาชาดนครปฐม เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง อ.กำแพงแสน

นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางกัญจนา สร้อยอินทรากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่อำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วย นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน นายมารุฒ มหายศนันท์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯในพื้นที่ พร้อมสมาชิก อส.

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง พร้อมมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม ผ้าห่ม และเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท ตามโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เด็ก ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อีกทั้ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 4,000 บาท จำนวน 9 ครัวเรือน ณ พื้นที่ตำบลกำแพงแสน ตำบลทุ่งลูกนก และตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ให้แก่ นางพยอมจันทร์ จันทร์อ่ำ อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 228 หมู่ 3 ตำบลกำแพงแสน นายสมชาย วุ้นตระกูล อายุ 18 ปี บ้านเลขที่ 82 หมู่ 14 ตำบลทุ่งลูกนก นางสมจิตร ภารีนาก อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 9 หมู่ 23 ตำบลทุ่งลูกนก นางสงบ แซ่จิว อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 60 หมู่ 3 ตำบลห้วยขวาง นางสำเนียง ห้วยหงษ์ทอง อายุ 30 ปี บ้านเลขที่ 30 หมู่ 3 ตำบลห้วยขวาง นางมูล เข็มทอง อายุ 42 ปี บ้านเลขที่ 129 หมู่ 11 ตำบลห้วยขวาง นายเจน เกี้ยวห้วยขวาง อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 46 หมู่ 18 ตำบลห้วยขวาง นางหม้อตาล ห้วยหงษ์ทอง อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 94 หมู่ 20 ตำบลห้วยขวาง และนายกุศล นันทวิสาน อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 92 หมู่ 12 ตำบลห้วยขวาง

ในการนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน หายจากอาการพระประชวรโดยเร็วพลัน

ภาพ/ข่าว วีรวิชญ์ โรจนอัครพงศ์ / ทีมข่าว นครปฐม ข่าวสนมนิวส์