วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

เชิดชูทหารผ่านศึก เพื่อสดุดีวีรกรรมให้แก่ผู้กล้า

สุพรรณบุรี กิจกรรมเชิดชูทหารผ่านศึกวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ที่จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรีได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันทหารผ่านศึก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยนิมนต์พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารปิ่นโตแด่พระสงฆ์ โดยมีนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พลตรี พฤทธิ์ จันทราสา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ได้วางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวนมหาราช

วัตถุประสงค์การจัดงานวันทหารผ่านศึก เนื่องด้วยวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้กำหนดให้จัดงานวันทหารผ่านศึกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคภายใต้ชื่องาน “เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก” ทั้งนี้ เพื่อสดุดีวีรกรรมให้แก่ผู้ที่เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องประเทศชาติ และได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติให้แก่ ทหาร ตำรวจ พลเรือน

และอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ สำหรับการจัดงานในวันนี้ ประกอบด้วยพิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารผ่านศึกผู้ล่วงลับพิธีวางพวงมาลา เพื่อแสดงความเคารพและเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก และพิธีประกาศเกียรติคุณทหารผ่านศึกดีเด่นที่ได้ประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จในชีวิต

โดยนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้อ่านคำปราศรัยของ พล.อ.เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลตรี พฤทธิ์ จันทราสา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี ได้อ่านสาส์น พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ สิบตรี โพธิ์ ภูฆัง อายุ 68 ปีทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4 ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกเตยหอม สามารถส่งผลิตภัณฑ์จากใบเตยเพื่อนำไปแปรรูปและส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ เช่น อเมริกา ยุโรป แอฟริกา เป็นต้น และ สิบตรี โพธิ์ฯ เป็นทหารผ่านศึกที่ได้รับการ ยกย่องจากเพื่อนบ้านและชุมชน เป็นผู้นำครอบครัว ขยัน ประกอบอาชีพ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือและบำเพ็ญ ประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ

ภาพ/ข่าว ภัทรพล พรมพัก สุพรรณบุรี ข่าวสนมนิวส์

About The Author