วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

รู้หรือยัง!! การปฏิบัติตน เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง”

วันที่ 3 ก.พ. 66 ที่ห้องประชุม โรงพยาบาลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสวาป เผ่าประทาน สส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง “การให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง”

โดยมี นายบังเอิญ พึ่งโพธิ์ทอง นายกอบต.อ่างทอง นายพงษ์พันธ์ เผ่าประทาน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทับสะแก นายสุทิน ตั้งเขาทอง รองนายกเทศบาลฯ น.ส.มาเรีย เผ่าประทาน กำนันตำบลทับสะแก นางสุภาภรณ์ ภมรสูตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก นางสาวณุกานดา จันทราภรณ์ สาธารณสุขอำเภอทับสะแก นายอนุศักดิ์ คชโรจน์ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ โรงพยาบาลทับสะแก

นางสาวสุริยาพร มะรังสี นักโภชนาการปฏิบัติการ โรงพยาบาลทับสะแก พร้อม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทับสะแก เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และ อสม.ร่วมสัมมนา สำหรับ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke, cerebrovascular disease) เป็นโรคทางระบบประสาทที่มีความรุนแรง ทำให้เกิดภาวะที่มีความผิดปกติของระบบประสาทและหลอดเลือด อาจเกิดจากหลอดเลือดตีบ อุดตัน หรือแตก ส่งผลให้สมองขาดเลือดและเนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย โดยสามารถเกิดได้กับทุกส่วนของสมอง ซึ่งหากสมองส่วนใดขาดเลือดจะส่งผลให้ร่างกายหยุดทำงาน เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิต

โรคนี้สามารถจำแนกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ (1) โรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด (Ischemic Stroke) มีสาเหตุมาจากหลอดเลือดสมองตีบ (Thrombotic Stroke) หรือจากการอุดตัน (Embolic Stroke) ส่งผลให้เกิดภาวะสมองขาดเลือด พบมากถึง ร้อยละ 8 ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด และ (2) โรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมอง (Hemorrhagic Stroke)

เกิดจากภาวะหลอดเลือดสมองปริแตกหรือฉีกขาด ทำให้มีเลือดไหลไปยังเนื้อเยื่อสมอง แม้จะพบเพียง ร้อยละ 2 เปอร์เซ็นต์แต่มีอันตรายถึงชีวิต สำหรับปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานภาวะโรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

ภาพ/ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ ข่าวสนมนิวส์