วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

เปิดงาน ทับแก้ว BOOK FAIR 2023 ครั้งที่ 15

ม.ศิลปากรนครปฐม เปิดงาน ทับแก้ว BOOK FAIR 2023 ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เปิดงาน ทับแก้ว BOOK FAIR 2023 ครั้งที่ 15 มหกรรมหนังสือ สื่อการเรียนรู้ 6-12 กุมภาพันธ์ 2566

ที่หน้าสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานเปิดงาน ทับแก้ว BOOK FAIR 2023 ครั้งที่ 15 ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สำเนียงงาม รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการร้านหนังสือร่วมเปิดงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เปิดเผยว่า สำนักหอสมุดกลาง ได้จัดงานทับแก้วBOOKFAIR 2023 ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 6 -12 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในงาน มีร้านหนังสือ สื่อพัฒนาสมอง และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งานศิลปะสร้างสรรค์ และร้านค้า รวมกว่า 152 บูธ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนานักเขียน ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการหนังสือ มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้

โดยมีนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนให้ความสนใจเที่ยวชมงาน เลือกซื้อหนังสือ ตามปณิธานส่งเสริมและสร้างชุมชนการอ่านแก่ประชาคมศิลปากร ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมต่อประชาคมศิลปากรไปสู่ภายนอกอีกด้วย

About The Author