วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

ขับเคลื่อน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการณ์อย่างยั่งยืน

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน ปลัดอำเภอกำแพงแสน สมาชิกกองร้อย อส.อ.กำแพงแสน ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ตำบลหนองกระทุ่ม จ.นครปฐม

เข้ากราบสักการะพระครูปฐมสาธุวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสี่แยกเจริญพร ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน เพื่อปรึกษาพร้อมขอคำแนะนำในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน สร้างทีมผู้นำจาก 7ภาคีเครือข่าย คณะกรรมการหมู่บ้าน และ บวร เพื่อใช้ขับเคลื่อน อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ของอำเภอกำแพงแสน

ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ภายใต้โครงการ “15 บวรแก้จน เพื่อคนกำแพงแสน” โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนบูรณาการ่วมกัน เป้าหมายคือการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

About The Author