วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

นครปฐม- ผจก การไฟฟ้ากำแพงแสน ชี้แจงปัญหาค่าไฟแพง

นครปฐม- ผจก การไฟฟ้ากำแพงแสน ชี้แจงปัญหาค่าไฟแพง วันที่ 26 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา นายสมเกียรติ อ.สงวน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกำแพงแสน พร้อม นายสุพรรณ พรรณสุข วิศวะกรแผนกมิเตอร์ และผู้เกี่ยวข้องชี้แจงปัญหาเรื่องค่าไฟแพง

เนื่องจากปัจจุบันในเดือนมีนาคมและเมษายนพบว่าผู้ใช้ไฟมีค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าของการใช้ปกติ ได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ใช้ไฟเป็นจำนวนมาก ในปัญหานี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกำแพงแสนจึงอยากจะขอชี้แจงรายละเอียดปัญหาที่ค่าไฟแพงขึ้นกว่าปกติในกรณีที่ผู้ใช้ไฟ ใช้ไฟฟ้าในจำนวนชั่วโมงเท่าเดิม สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายสาเหตุ ประกอบกับในปีนี้ฤดูร้อนมีสภาพอากาศที่ร้อนมากกว่าปกติ

องค์ประกอบที่ทำให้ค่าไฟเเพงกว่าปกติ

(1) ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยซึ่งปัจจุบันทางการไฟฟ้ายังไม่มีการขึ้นราคาค่าไฟ โดยมีราคา 4.75 บาทต่อหน่วย ในภาคครัวเรือน
(2) จำนวนของหน่วยไฟฟ้าที่ใช้
(3) อุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนของปีนี้ ซึ่งอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาจะทำให้ เครื่องปรับอากาศกินไฟเพิ่มขึ้น 3%

จากการวิเคราะห์ ของผู้เชี่ยวชาญเรื่องไฟฟ้า หน่วยไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแต่มีการใช้ในจำนวนชั่วโมงเท่าเดิมสาเหตุหลักที่เกิดขึ้นเกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศจะทำงานหนักกว่าเดิมในอุณหภูมิที่เท่าเดิมและชั่วโมงการใช้เท่าเดิม

การจะประหยัดไฟจากการใช้เครื่องปรับอากาศเราควรตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 27 องศาแล้วใช้พัดลมช่วยจะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง และค่าไฟก็จะน้อยลงหมั่นตรวจเช็คและล้างเครื่องปรับอากาศปีละสองครั้งเพื่อให้เครื่องปรับอากาศ ทำงานได้ตามปกติ

และให้ตรวจสอบดูบิลค่าไฟฟ่าว่าเราใช้ไฟฟ้าถูกประเภทหรือไม่ เพราะประเภทการใช้ไฟแต่ละชนิด มี ค่าไฟต่อหน่วยที่ไม่เท่ากัน หากผู้ใช้ไฟฟ้าสงสัยในปัญหาที่ค่าไฟฟ้าแพงขึ้นอย่าง ผิดปกติสามารถติดต่อสอบถามได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกำแพงแสน

034-353-205 ถึง 207 แผนกบัญชีและประมวลผล
034-353-216 แผนกมิเตอร์
หรือโทร 1129 pea contact center

ภาพ/ข่าว นายสมคิด พรมมี ข่าวสนมนิวส์