วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ครช. ยื่น กกต.จัดการเลือกตั้ง ส่อทุจริตบัตร

04 พ.ค. 2023
3138

ครช. ยื่น กกต.จัดการเลือกตั้งส่อทุจริต ให้เพิ่มเลขหลักฐานยืนยันว่าไม่ใช่บัตรผี

ได้รับการเปิดเผยจาก นายพลภาขุน ตัวแทนผู้ประสานงานคณะราษฎรไทยแห่งชาติว่า วันที่ 3 พค 66 ที่ผ่านมา เข้าทำหนังสือยื่นประธาน กกต. เลขลงรับ 14614 3 พ.ค 66 ด้วยเห็นว่า

1. กกต. กำลังจัดการเลือกตั้งที่ดูจะเปิดช่องทุจริต โดยอาจมีกลุ่มบุคคลใด??? ที่อาจเตรียมการเปลี่ยนบัตรผีแทนบัตรของผู้มาเลือกตั้ง ที่การจัดเตรียมบัตรเลือกตั้งของ กกต. เปิดช่องทางที่สามารถกระทำทุจริต ได้ง่ายดาย ประกอบกับการนำเสนอความเห็นของผู้ใช้สิทธิ์จากต่างประเทศ ว่ามีข้อพิรุธมากมาย วิธีการดังกล่าวที่ไม่มีการกำหนดให้มีเครื่องหมายใดๆที่ระบุที่มาของบัตรเลือกตั้งถือเป็นการจัดการที่ส่อ ให้เกิดการทุจริตนำบัตรผีมาสวมแทนได้โดยไม่สามารถตรวจสอบยืนยันรับรองได้ ประกอบกับข่าวว่ากกตได้จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งเผื่อไว้ 7.3 ล้านใบ ช่างดูจะไม่มีเหตุผล ที่ประชาชนพอจะมั่นใจได้จริง

2. เห็นว่า กกต. จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่ากกตตัดขาดการรับฟังส่วนที่เกี่ยวข้องแม้จะมีหนังสือขอเข้าร่วมประชุมเพื่อฟังคำชี้แจงในการจัดการเลือกตั้งมาตั้งแต่ปี 62 65 แต่ไม่เปิดโอกาสให้ส่วนเกี่ยวข้องที่ยื่นหนังสือเข้าไปขอมีส่วนร่วมแต่อย่างใดโดย ที่มีอำนาจตามมาตรา 84 ในการใช้วิธีการเลือกตั้งที่ทันสมัยด้วยระบบ app ที่ดีกว่าระบบไดโนเสาร์แบบเดิมที่กำลังใช้

โดย ที่เหลือเวลาอีก 11 วันเท่านั้น ในฐานะประชาชนชุมชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่อาจยอมรับสภาพการเลือกตั้งที่จะเกิดการทุจริตไม่อาจตรวจสอบได้เช่นเลือกตั้งปี 62 ได้ จึงอาศัยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขอให้กกต. พิจารณาดำเนินการ ข้อ 1 ขอให้ใช้อำนาจตามพรบ. สส. มาตรา 85 ให้มีประกาศฉุกเฉินเพิ่มขั้นตอนสำคัญให้เจ้าหน้าที่จุดเลือกตั้งดำเนินการให้บันทึก

1.1 เลขประจำหน่วยเลือกตั้ง xxxxx. 1.2เลขลำดับตามรายชื่อผู้มาเลือกตั้ง xxxx. 1.3 ให้มีการพิมพ์ลายนิ้วมือระหว่างรอยต่อของต้นขั้วและบัตรเลือกตั้ง ก่อนส่งบัตรเลือกตั้งให้ผู้มาใช้สิทธิ์ ไปลงคะแนน

ข้อ2 ขอให้ชี้แจงรายละเอียดกรณีบัตรเลือกตั้งจากต่างประเทศทั้งหมด ตลอดจนกระบวนการนำส่งรับมอบการตรวจนับคะแนน ให้สามารถยืนย้ำรับรองได้ว่าสุจริตจริง มีอะไรยืนยันว่าไม่ใช่บัตรผี ข้อ3 ขอให้มีเอกสารหลักฐานยืนยันรับรองโต้แย้ง ข้อครหาที่ชาวบ้านพูดว่า “กกตเดินทางไปต่างประเทศไปรับเงินเพื่อจัดการเลือกตั้งทุจริตจริงหรือไม่?????” นายพลภาขุน กล่าวในที่สุด