วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

อำเภอยิ้มได้..!!ชาวฐานรากปลื้ม สบายใจไทยแลนด์ โครงการดี๊ดี อ.จอมพระ

อำเภอยิ้มได้..!!ชาวฐานรากปลื้ม สบายใจไทยแลนด์ โครงการดี๊ดี อ.จอมพระ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 6 1 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์ รายงานว่าที่ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ ได้มีโครงการอำเภอยิ้ม จากอำเภอจอมพระ มาจัดในสถานที่ตำบลหนองสนิท ทั้งนี้ ไม่มีส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษาประชาชน พร้อมกันร่วมเปิดให้บริการประชาชน ในการชี้แจง ปัญหาต่างๆ และทั้งนี้ ยังมีหน่วยงาน ที่มาร่วม ในโครงการอำเภอยิ้ม พื้นที่ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท

หน่วยงานที่ให้บริการ เกษตรอำเภอจอมพระ ให้บริการขึ้นทะเบียน และปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกร และการผลิต สารชีวภัณฑ์ มีเจ้าที่ให้บริการ 2 ท่าน หน่วยงานให้บริการ สาธารณสุขอำเภอจอมพระ ร่วมกับ รพ.สต.หนองสนิท มาให้บริการ ตรวจสุขภาพ ประชาชนทั่วไปเจ้าหน้าที่มาให้บริการจำนวน 15 ท่าน หน่วยบริการพัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระบริการ

คลินิกแก้จน ให้คำปรึกษา แนะนำเรื่อง อาชีพการจัดทำบัญชีครัวเรือน ศูนย์บริการ เศรษฐกิจฐานราก เพื่อนที่ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดตั้ง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การบริหาร จัดการกองทุนชุมชนต่างๆ การจัดแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลผลิต ทางการเกษตร ของกลุ่มอาชีพต่างๆ หน่วยบริการเคลื่อนที่ จาก สัสดีอำเภอ ให้บริการ จ่ายหมายเรียกจ่ายหนังสือสำคัญจำนวน 2 ท่านมาให้บริการ ปศุสัตว์อำเภอ มาให้บริการความรู้เรื่องป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคอื่นๆที่เกิดในสัตว์มาให้บริการจำนวน 2 ท่าน กศน. อำเภอ มาให้บริการ กิจกรรมบ้านหนังสือ จำนวน 4 ท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาให้บริการความรู้การใช้ไฟฟ้าจำนวน 2 ท่าน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม บริการ ซ่อมเครื่องไฟฟ้าจำนวน 10 สถานีตำรวจภูธรจอมพระ เอกสารแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย จำนวน 2 ท่าน

อาทิเช่นกลุ่มอาชีพ จากอาชีพสัมมาอาชีพ บ้านสำโรงหมู่ 3 ตำบลหนองสนิท ผลิตภัณฑ์ การปลูกผักปลอดสารพิษและการทำไข่เค็ม พร้อมทั้งนี้การทำป่นจากปลา ลุงอ้วนสวนกล้วยหอมทองและฝรั่ง จาก บ้านโคกสะอาดอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ แนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ จากสวน ไม่ว่าจะเป็นมะม่วง กล้วยหอม ฝรั่ง นำมาจัดบูธในวันนี้ด้วย อาชีพ การทำกล้วยฉาบจากบ้านหนองสนิท ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ ก็ได้นำห้วยฉาบ นำมาจัดบูธ ในวันนี้ด้วย

และยังมี บางส่วน ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป มะม่วง ที่สุขมาแปรรูปเป็นมะม่วงกวนและ พริกต่างๆๆสิ้นค้าที่นำมาว่างจากแต่ละหมู่บ้าน และจากนั้น ยังมีการแสดงของเด็กๆ จากศูนย์เด็กเล็กตำบลหนองสนิท มาทำการแสดงเต้นในข่วงเปิดงาน

ทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน ถุงยังชีพจำนวน 60 ถุง ให้กับชาวบ้าน ทุนการศึกษาจำนวน 30 ทุน มอบให้เด็กเรียน โดยการมอบนี้นำโดย. นาย วรชัย ศรีสุวรรณวัฒนา นายอำเภอจอมพระ พร้อมคณะอำเภอจากจอมพระ มาร่วมมอบ นาย มโนรส โสดา รองได้นายยก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สอบต. จากตำบลหนองสนิท มาร่วมมอบในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว สมชาญ หาสุข ทีมข่าวสุรินทร์นิวส์