วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2566

สภากาชาดไทย ให้บริการผ่าตัดโรคตาฟรี แด่พระภิกษุ แม่ชี และนักบวชศาสนาอื่น ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

สุรินทร์-สภากาชาดไทย ให้บริการผ่าตัดโรคตาฟรี แด่พระภิกษุ แม่ชี และนักบวชศาสนาอื่น ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

วันนี้( 5 มิ.ย.61)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 10.00 น. ที่วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.สุรินทร์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดและเยี่ยม “โครงการลดคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  ที่ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดโรคตาฟรี แด่พระภิกษุและนักบวชในศาสนาอื่น

โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯ เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสภากาชาดไทย ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นภารกิจต่อยอดมาจากโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุ ครบ 40 พรรษา โดยปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เป็นประจำที่สถานีกาชาดที่ 6  อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระแก้ว ที่มีการพัฒนาปรับปรุงงานมาอย่างต่อเนื่อง และเริ่มปฏิบัติงานเชิงรุกด้วยการให้บริการสัญจรในโรงพยาบาลอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีจักษุแพทย์ ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา

ในปี 2551 ได้นำรถผ่าตัดเลื่อนที่ลงไปปฏิบัติงานเชิงลึกระดับตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีละ 6 ครั้ง  และปี 2554 เริ่มดำเนินการตรวจรักษาและผ่าตัดตาให้แก่พระภิกษุ แม่ชี และนักบวชทุกศาสนา ครั้งแรกที่วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท โดยคัดเลือกพระภิกษุ แม่ชี และนักบวช ที่มีปัญหาโรคตาทั่วทั้งจังหวัดมารับการตรวจรักษา และจากการดำเนินงานที่ผ่านมาบอกว่า พระภิกษุในพื้นที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ ไม่เคยไปพบจักษุแพทย์เพื่อทำการตรวจ จึงไม่รู้ว่ามีโรคตาที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา หรืออาจต้องถึงขั้นเข้ารับการผ่าตัด ทำให้การปฏิบัติงานตรวจรักษาและผ่าตัดตาแก่พระภิกษุ แม่ชี และนักบวช นับเป็นประโยชน์อย่างมากที่แพทย์ของโครงการฯ จึงได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน

จังหวัดสุรินทร์ มีวัดทั้งสิ้นจำนวน 913 วัด มีพระภิกษุจำนวน 8,062 รูป ซึ่งส่วนใหญ่สูงอายุ และอาศัยอยู่ตามวัดต่างๆ ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร จึงทำให้การเข้าถึงการรักษาพยาบาลค่อนข้างลำบาก สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ จึงได้ประสานขอรับความอนุเคราะห์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการนำโครงการ “รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 3 – 8 มิถุนายน 2561 นักบวช ผู้นำศาสนาทุกศาสนา เข้ารับการตรวจรักษาจำนวนทั้งสิ้น 326 ราย

หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม ได้ปฏิบัติงานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาถึง 23 ปีแล้ว ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยโรคตา ทั้งประชาชนทั่วไป พระภิกษุ แม่ชี และนักบวชในทุกศาสนา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไปแล้ว 190,000 ราย และทำการผ่าตัดไปแล้วกว่า 58,000 ราย

คลิปข่าว

https://youtu.be/N0x10aWA9FY

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

เรียบเรียง กองบรรณาธิการข่าวสุรินทร์นิวส์