วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2566

สุรินทร์- บรรยากาศการคัดเลือกเข้าศึกษานักศึกษาวิชาทหาร จากทหาร มลฑลทหารบก ที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน (มีคลิป)

สุรินทร์- บรรยากาศการคัดเลือกเข้าศึกษานักศึกษาวิชาทหาร จากทหาร มลฑลทหารบก ที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน (มีคลิป)

วันนี้ 5พ.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยฝึกวิชาทหาร มลฑลทหารบก ที่ 25 (ค่ายวีรวัฒน์โยธิน) ได้มาทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 24 โรงเรียนในเขตจังหวัดสุรินทร์ ในศูนย์ฝึกที่ 4 ทั้งชายและหญิง กว่า 500 คน เพื่อเข้าศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561โดยมีโรงเรียนสนมวิทยาคาร อ.สนม จ.สุรินทร์ เป็นเจ้าภาพในปีนี้

บรรยากาศโดยทั่วไปทุกคนมีความตั้งใจ และมุ่งมั่นเป็นอย่างดี ซึ่งในวันนี้ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะมีความดีใจเป็นที่สุด เพราะถ้าผ่านการคัดเลือก แล้วเรียนจนจบปี 3 ก็จะไม่ได้จับใบดำใบแดงตอนคัดเลือกทหาร ส่วนนักเรียนที่ไม่ผ่านก็เสียใจเศร้าโศกใจไปตามระเบียบ ซึ่งต่างจากการคัดเลือกทหาร คือตรงที่คนได้รับการคัดเลือกเป็นทหารจะเศร้ามากกว่า และคนที่ไม่ได้รับเลือกจะดีใจเป็นที่สุด

แต่สุดท้ายใครก็ตามที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร อย่างน้อย ครูฝึกก็ได้ขัดเกลาให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษา มีระเบียบวินัย รู้รักสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้น หลังจากที่ทำการคัดเลือกเสร็จแล้ว เพื่อนๆนักเรียนก็มาแสดงความดีใจกับผู้ผ่านการคัดเลือก และผู้ที่ผ่านคัดเลือกก็แสดงความเสียใจกับคนไม่ผ่าน แต่ปีหน้าก็ยังมีครับ..เป็นกำลังใจให้ทุกคน

https://youtu.be/5-6ArBEVWDc

ภาพ/ไพโรจน์  วิศาลศาสตร์บำรุง

เรียบเรียง กองบรรณาธิการข่าวสุรินทร์นิวส์