วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

ซ่อมเองก็ได้ ชาวบ้านโนนโพธิ์ ซ่อมแซมทางระบายที่ชำรุด

ซ่อมเองก็ได้ ชาวบ้านโนนโพธิ์ ซ่อมแซมทางระบายที่ชำรุด

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.61 บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 12 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์   ได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณหนองน้ำของหมู่บ้าน และซ่อมแซมทางระบายที่ชำรุดที่น้ำเซาะตรงบริเวณซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน นำโดย นายคำพอง พวงลำภู  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ได้นำชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกัน นำอุปกรณ์ จอบ เสียบ และกำลังแรงกาย

บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 12 ต.โพนโก นั้น เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีถนนและซอยในหมู่บ้านค่อนข้างจะเยอะ เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนและฝนตกน้ำจะไหลไปหน้าหมู่บ้านซึ่งเป็นท้องนา ถนนในหมู่บ้านทำด้วยคอนกรีตและมีท่อระบายน้ำ เพื่อให้น้ำไหลลงสู่ท้องนา แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีท่อระบายน้ำจึงเกิดการชำรุดเสียหาย พอถึงหน้าฝนจึงทำให้น้ำท่วมเนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน

คำพอง พวงลำภู  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 จึงได้ประชุมปรึกษาหารือกับชาวบ้านเพื่อแก้ไชปัญหาดังกล่าว โดยได้นำจากเงินสาธารณะประโยชน์กองทุนหมู่บ้านมาจัดซื้อท่อ จำนวน 8 ท่อ เพื่อซ่อมแซมในจุดที่ชำรุดน้ำเซาะตรงบริเวณซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านโนนโพธิ์ ก็ได้มาร่วมกันทำจัดแล้วเสร็จ โดยไม่ต้องรอหน่วยงาน เป็นการแก้ไขของชาวบ้านเอง อีกหนึ่งตัวอย่างที่ดี ที่มีความสามัคคี ของชาวบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 12 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์   เยี่ยมมากๆ ขอชื่นชม

บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 12 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์

ข่าวสนมนิวส์