วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

ศิษย์เศร้า! ‘หลวงตาทองแดง’ เจ้าอาวาสวัดแก้วกุญชร มรณภาพแล้ว

ศิษย์เศร้า! ‘หลวงตาทองแดง’ เจ้าอาวาสวัดแก้วกุญชร มรณภาพแล้ว

วันนี้ 18 ก.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดแก้วกุญชร บ้านหนองระฆัง ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ จัดพิธีรดน้ำศพ พระครูสุวรรณสมาจารคุณ (ทองแดง บุญหวัง) อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วกุญชร ซึ่งท่านได้มรณภาพ วันที่ 17 ก.ค. 2561 เวลา 22.09 น. ด้วยโรคชรา โดยมี นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม เป็นประธาน พิธีรดน้ำศพ ณ ศาลาการเปรียญวัดแก้วกุญชร

กำหนดการ พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุวรรณสมาจารคุณ (ทองแดง บุญหวัง) อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วกุญชร บ้านหนองระฆัง ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาวัดแก้วกุญชร บ้านหนองระฆัง ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ ซึ่งจะสวดพระอภิธรรม วัน 18 – 21 ก.ค.61 และวันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค.61 พิธีพระราชทานเพลิงศพ

ประวัติ พระครูสุวรรณสมาจารคุณ (ทองแดง บุญหวัง) ชื่อ พระครูสุวรรณสมาจารคุณ  ฉายา  สมาจาโร  อายุ  75 พรรษา  28  วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอก  ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์  (ป.บส.) วัดแก้วกุญชร  ตำบลหนองระฆัง  อำเภอสนม   จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดแก้วกุญชร สถานะเดิม ชื่อทองแดง  นามสกุล บุญหวัง  เกิดวันเสาร์  ขึ้น  6  ค่ำ เดือน  5  ปีมะเมีย  วันที่ 27  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2485 บิดา  นายแพง  นามสกุล  บุญหวัง  มารดา  นางพันธ์  นามสกุล  บุญหวัง บ้านเลขที่  87 หมู่ที่4 ตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์ บรรพชา วันอาทิตย์  ขึ้น 13 ค่ำ  เดือน 6  ปี มะโรง วันที่ 19 เดือน มีนาคม  2532  ณ  วัดสว่างนาศรีสุข  ตำบลสนม  อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์  พระอุปัชฌาย์ พระครูบุญเขตพิทักษ์ (ทอง) วัดสว่างนาศรีสุข ตำบลสนม อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์

อุปสมบทวันอาทิตย์  ขึ้น 13 ค่ำ  เดือน  6  ปี มะโรง  วันที่ 19  เดือน มีนาคม  2532  ณ วัดสว่างนาศรีสุข  ตำบลสนม  อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์ พระอุปัชฌาย์  : พระครูบุญเขตพิทักษ์ (ทอง) วัดสว่างนาศรีสุข ตำบลสนม อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์  พระกรรมวาจาจารย์ พระครูปริยัตยานุยุต  (สมพงษ์)  วัดอิสาณนาดี ตำบลหนองระฆัง  อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์ พระอนุสาวนาจารย์ : พระอธิการพา กตญาโณ  วัดอารีราษฎร์วราราม ตำบลหนองอียอ  อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์ วิทยฐานะ  พ.ศ. 2491 สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียน บ้านหนองระฆังตำบลหนองระฆัง  อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2514 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดแก้วกุญชร ตำบลหนองระฆัง  อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์  สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2551 สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์  ความชำนาญพิเศษ  –  สามารถแสดงธรรมทั้งภาษาไทยและภาษาพื้นบ้านได้ มีความสามารถอ่านและเขียนอักษรขอมได้  ในงานศิลปกรรมพื้นบ้าน และงานนวกรรมก่อสร้าง งานปกครอง พ.ศ.  2544  ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดแก้วกุญชร ตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

 

About The Author