วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2566

ลงแขกดำนา.! ภูมิปัญญาอีสานสร้างสามัคคี

31 ก.ค. 2018
450

ลงแขกดำนา.! ภูมิปัญญาอีสานสร้างสามัคคี

วันนี้ 30 กรกฎาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ชุมชนบ้านผือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมการลงแขกดำนาในแปลงสาธิตการเกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด

ซึ่งได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการและเป็นที่ศึกษาดูงานของคนรุ่นใหม่ บนเนื้อที่ดินประมาณ 15 ไร่ ชุมชนแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์วิถีการทำนาแบบดั่งเดิม ปลอดสารพิษ พร้อมนี้ยังเลี้ยงควาย เพื่อนำมูลสัตว์มาเป็นปุ๋ยใส่นา บางรายยังคงใช้วิธีตีข้าวแบบดั่งเดิมอีกด้วย การดำนาครั้งนี้ มีผู้ร่วมลงแขกดำนา ประมาณ 10 กว่าคน ไม่มีค่าจ้าง มีแค่อาหาร เครื่องดื่มเลี้ยง บนเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 15 ไร่

พร้อมนี้ นายถาวร ขุมทอง กำนันตำบลบ้านผือ กล่าวว่า วันนี้ตนได้พาลูกบ้านมาดำนาในแปลงเกษตรอินทรีย์ แปลงสาธิต เราทำกันมาทุกปี วันนี้ทำการทดสอบดูว่า การดำนา 1 ไร่ จะทำได้ผลผลิตกี่กิโลกรัม เพื่อประเมินและต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรต่อไป

คลิปประกอบข่าว

https://youtu.be/gV6HBY7r5ww

ภาพ/ข่าว สมชาญ หาสุข