วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

สุรินทร์-ผวาเชื้อไข้เลือดออก หลังพบคนมีเชื้อไข้เลือดออก เร่งพ่นหมอกควันป้องกัน

สุรินทร์-ผวาเชื้อไข้เลือดออก หลังพบคนมีเชื้อไข้เลือดออก เร่งพ่นหมอกควันป้องกัน

เมื่อวันที่ 31ก.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บ้านสนิท หมู่ที่1 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ พบมีคนมีเชื้อไข้เลือดออก 1 ราย อบต.หนองสนิท จึงเร่ง จนท.ลงพื้นที่ตรวจสอบและพร้อมนำเครื่องพ่นหมอกควัน  พ่นหมอกควัน ป้องกัน

โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองสนิท ได้นำเครื่องพ่นหมอกควัน  พ่นหมอกควันตามบ้านเรือนของประชาชน เนื่องจากประชาชน บ้านสนิท หมู่ที่1 มีเชื้อไข้เลือดออก 1ราย จึงทำการพ่นหมอกควัน

ซึ่งในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว เป็นช่วงระบาดของโรคไข้เลือดออก ฝากเตือนประชาชนเฝ้าระวังและการป้องกันการถูกยุงกัด เฝ้าระวังอาการของโรค และไปพบแพทย์โดยเร็วเมื่อป่วย และมีไข้สูง นอกจากนี้ในพื้นที่เกิดโรคให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง เน้นมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค คือ เก็บบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย, เก็บขยะ ทั้งขยะในบ้าน และนอกบ้าน เก็บน้ำ แหล่งน้ำในบ้านอาจเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายได้ ต้องปิดให้มิดชิด และป้องกันโรค 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคปวดข้อยุงลาย เอาไว้ด้วย