วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

รวมพลัง รวมใจ สตรีไทยสุรินทร์ เนื่องในวันสตรีไทย ปี 61

สุรินทร์-รวมพลัง รวมใจ สตรีไทยสุรินทร์ เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2561

วันสตรีไทย ถือเป็นวันสำคัญจัดตั้งขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพและได้พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมเป็นวันสตรีไทยของทุกปี นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 เพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาประเทศควบคู่ ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว

ดังนั้น วันนี้(1 สิงหาคม 2561) องค์กรสตรีจังหวัดสุรินทร์ จึงร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2561 โครงการ “รวมพลัง รวมใจ สตรีไทยสุรินทร์ เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2561”เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี ให้มีความเข้มแข็ง สร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมกันขององค์กรสตรี ให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรี ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันในทุกๆด้าน โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นางชนมณี จารุธนิตกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเครือข่าย องค์กรสตรีในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ที่ร่วมกันสวมใส่ชุดผ้าไหมสีฟ้าร่วมพิธี จำนวน 650 คน

ในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ นำกล่าวถวายราชสดุดีและถวายสัตย์ปฏิญญาณ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จากนั้นมอบใบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้ แม่ดีเด่นระดับอำเภอ อำเภอละ 1 ราย และเทศบาลเมืองสุรินทร์ 1 ราย /ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง 3 ครัวเรือน และบุคคลต้นแบบสตรีพลเมืองจิตอาสาประชารัฐ เพื่อสังคมสุขภาวะดีเด่น อำเภอละ 1 ราย และเทศบาลเมืองสุรินทร์ 1 ราย

ภาพ – ข่าว / อิทธิศักดิ์ นันทิเดชาพันธ์ สวท.สุรินทร์ ข่าว