วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

สุรินทร์-สร้างต้นแบบที่ดี..!! ภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และเป็นองค์กรต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย 100 %

สุรินทร์-สร้างต้นแบบที่ดี..!! ภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และเป็นองค์กรต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย 100 %

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศปถ.อำเภอสนม จัดประชุม ที่หอประชุมอำเภอสนม ร่วมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือในการเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเป็นองค์กรต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย 100 % โดยมี นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม เป็นประธานในพิธีลงนาม

บันทึกความเข้าใจ และความร่วมมือ ในการเป็นภาคีเครือข่าย ป้องกันอุบัติเหตุ และองค์กรต้นแบบในการสวมหมวกกันน๊อค 100 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 7 ตำบล 78 หมู่บ้าน ของอำเภอสนม กับ สถานีตำรวจภูธรสนม พ.ต.อ.สนม อุไรรักษ์ ผกก.สภ.สนม เพื่อสนองนโยบายการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ของนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ที่ให้มีการรณรงค์ การป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

ทางด้าน นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม กล่าวว่า ตลอดทั้งปี ไม่เฉพาะแค่ช่วงเทศกาลสำคัญ  ทั้งนี้องค์กรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พี่น้องประชาชน  รวมทั้งต้องสนับสนุนการแก้ปัญหา ดังกล่าวอย่างจริงจัง ด้วยการติดตาม แนะนำแก่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ในหมู่บ้าน ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่จักรยานยนต์ และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรโดยเคร่งครัด