วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2566

ทำดีเพื่อแม่ !! ชาวสุรินทร์ จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ อำเภอสนม พร้อมใจทำความสะอาดที่สาธารณะ ถวายเป็นพระราชกุศล

ทำดีเพื่อแม่ !! ชาวสุรินทร์ จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ อำเภอสนม พร้อมใจทำความสะอาดที่สาธารณะ ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.61 จังหวัดสุรินทร์ จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ อำเภอสนม พร้อมใจทำความสะอาดที่สาธารณะ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ

ซึ่งในเขตอำเภอสนมหลายๆชุมชนหลายๆหมู่บ้าน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาหมู่บ้าน ทำความสะอาด ถนนรอบหมู่บ้าน และที่สาธารณะ ปรับบริบทภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามมากยิ่งขึ้น เช่น ชาวบ้านทัพไทย หมู่ที่10 ตำบลสนม ได้ร่วมกันพัฒนาสวนป่าที่บริเวณวัดป่าบ้านทัพไทยหมู่บ้าน นำโดย ผู้ใหญ่พร ใจนวล ชาวบ้านหัวงัว หมู่ที่ 6 ต.หัวงัว ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำคณะกรรมการ พร้อมจิตอาสาได้มาช่วยกันพัฒนาทำความสะอาดรอบๆหมู่บ้าน ชาวบ้านหนองนา หมู่13 ต.นานวน ก็ได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณรอบหมู่บ้าน จำนวนผู้เข้าร่วมพัฒนาจำนวน 30 คน

ก่อนหน้านี้ที่จะถึงวันในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ นั้น มีหลายๆหมู่บ้านในเขตอำเภอสนมได้ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดไปก่อนถึงวันแล้ว เนื่องจากหลายๆมีความพร้อมก่อนก็จะทำก่อน ทุกคนอยากทำความดีถวายเพื่อพระราชกุศล จึงทำให้ทุกหมู่บ้านร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณของหมู่บ้าน เพื่อให้คนในชุมชนเจริญหูเจริญตา และเพื่อเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานเห็นวิธีทำความดีง่ายๆ ใกล้ตัว ตามคำพ่อหลวงทรงสอนไว้

ข่าวสนมนิวส์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง