วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย หน่วยงานต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย ของ อบต.โพนโก (คลิป)

รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย หน่วยงานต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย ของ อบต.โพนโก

วันที่ 16 ส.ค.61 อบต.โพนโก ออกดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวตำบลโพนโก สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อรักษาวินัยจราจรบนท้องถนน ตามโครงการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอสนม ในเขตพื้นที่ตำบลโพนโก

ภาพ/ข่าว ทีมข่าวสนมนิวส์