วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

สุรินทร์-ปรองดองสมานฉันท์ มุ่งแก้ปัญหา พัฒนานำทำความดี เพื่อความสุขของประชาชน 6 ประการ

สุรินทร์-ปรองดองสมานฉันท์ มุ่งแก้ปัญหา พัฒนานำทำความดี เพื่อความสุขของประชาชน 6 ประการ

วันนี้ 16 ส.ค.61 นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม เป็นประธานพิธี เปิดอบรมและบรรยายให้ความรู้ ในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ แก่ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อำเภอสนม ณ หอประชุมอำเภอสนม โดยบรรยาย หลักการ มุ่งแก้ปัญหา พัฒนานำทำความดี เพื่อความสุขของประชาชน 6 ประการ คือรายได้ดี สุขภาพดี เยาวชนดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมดี และศีลธรรมดี ให้เป็นแนวทางในการทำงานพื้นที่

ทั้งนี้ กับการมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทย “ปรองดอง” “สมานฉันท์” ไม่ขัดแย้ง ไม่แบ่งฝ่าย ไม่แตกแยก ไม่เกิดความเสียหายต่อประชาชนคนไทย-ต่อประเทศไทยโดยรวม เป็นสิ่งที่ในไทยมีการพูดถึงอย่างต่อเนื่องมานานแล้ว แต่ที่ผ่าน ๆ มาก็มีหลายๆ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ขัดขวางมิให้การสร้างบรรยากาศปรองดองสมานฉันท์ดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี มาถึงตอนนี้-ขณะนี้ เรื่องนี้มีแนวโน้มว่าน่าจะทำได้ดีมากกว่าในอดีต

ข่าวสนมนิวส์