วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

สุรินทร์-เสริมความรู้ เพิ่มทักษะอาชีพการทำนา เพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ ยืดตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง

16 ส.ค. 2018
310

สุรินทร์-เสริมความรู้ เพิ่มทักษะอาชีพการทำนา เพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ สร้างความสุขแก่ครอบครัวอย่างยั่งยืนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ 16 ส.ค.61 นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม เป็นประธานพิธี เปิดโครงการอบรมเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพและเพิ่มผลผลิตการเกษตร อำเภอสนม

โดยศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการอบรมเกษตรกร ทำนาหมู่7 และ 8 ตำบลสนม ให้ความรู้ตั้งแต่การเตรียมดิน เตรียมแปลง เตรียมพันธุ์ข้าว การปลูก การใส่ปุ๋ย การเพิ่มผลผลิต การเก็บเกี่ยวให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ การรวมกลุ่มเกษตรกร และการทำการตลาดข้าวพันธุ์ดี เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์หากนำไปปฏิบัติ และได้พูดคุย เชิญชวนให้เกษตรกรชาวนาปรับเปลี่ยนทัศนคติ

การทำนาที่ไม่เกิดประโยชน์ ไม่สร้างคุณค่า เน้นความสบาย ที่เคยจ้างรถไถรถเกี่ยวทำนาให้ ขายให้…ด้วยการนำนาคุณภาพ และปลอดสารพิษ เพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ สร้างความสุขแก่ครอบครัวอย่างยั่งยืนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวสนมนิวส์