วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสนมยิ้มเคลื่อนที่ บริการของภาครัฐสู่ตำบล หมู่บ้าน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสนมยิ้มเคลื่อนที่ บริการของภาครัฐสู่ตำบล หมู่บ้าน เพื่อการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างความสุขเพื่อประชาชน

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.61 นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม เป็นประธานพิธี เปิดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสนมยิ้มเคลื่อนที่  ณ วัดบูรพาวนาราม บ้านตาเพชร ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ และร่วมถวายเพลแด่คณะสงฆ์ พร้อมกับประชาชนชาวตำบลนานวนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม ยังได้มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงาน และผู้สนับสนุนโครงการฯ พร้อมมอบเงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ จากกองทุนหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ซึ่งการเปิดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสนมยิ้มเคลื่อนที่ ก็มีหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านได้นำสินค้าโอทอปมาจำหน่ายด้วย

ภาคบ่ายจะมีกิจกรรมร่วมแข่งขันฟุตบอล สามัคคีทีมรวมท้องที่ท้องถิ่น กับทีมส่วนราชการ และร่วมกิจกรรม เตะฟุตบอลกับนักเรียนโรงเรียนบ้านนานวน ในช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเล่น ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสนมยิ้มเคลื่อนที่ ในการนำบริการของภาครัฐสู่ตำบล หมู่บ้าน เพื่อการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างความสุขเพื่อประชาชน

ภาพ/ข่าว นายปิยะ วงศ์ฉลาด ทีมข่าวสนมนิวส์