วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

กำจัดให้สิ้นซาก!!ตำบลสนมเร่งกำจัดผักตบชวา ในคลองเพื่อให้น้ำไหลสะดวกช่วงฤดูฝน

กำจัดให้สิ้นซาก!!ตำบลสนมเร่งกำจัดผักตบชวา ในคลองเพื่อให้น้ำไหลสะดวกช่วงฤดูฝน

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตำบลสนม ได้เร่งกำจัดผักตบชวา ในคลองตั้งเริ่มตั้งแต่ที่หนองสนม จนถึงฝ่ายน้ำล้น เพื่อให้น้ำไหลสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนอีกทั้งเพื่อไม่ให้น้ำในคลองเน่าเสียด้วย

เนื่องจากปัญหาผักตบชวาเป็นปัญหาระดับชาติ ทำให้แม่น้ำและคลองต่าง ๆ เกิดการตื้นเขินขัดขวางการระบายน้ำ ทำให้การะบายน้ำล่าช้า และมีผลต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ รวมทั้งระบบนิเวศวิทยา คุณน้ำของน้ำเสียมีผละกระทบต่ออาชีพประมง และสัตว์น้ำในคลอง

ตำบลสนมจึงได้กำจัดผักตบชวา เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาในคลองขึ้น ตั้งแต่หนองสนม จนถึงฝ่ายน้ำล้น ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ ดังกล่าว ทั้งนี้ผักตบชวาที่ได้นำขึ้นมานั้นจะได้นำไปทำประโยชน์อย่างอื่น หรือถ้าประชาชนต้องการนำไปทำปุ๋ยหรือประโยชน์อย่างอื่นก็สามารถไปขนได้เลยที่จุดคลองกำจัดผักตบชวาดังกล่าว

(คลิปประกอบข่าว)

ภาพ/ข่าว นายฉลิม มงคุณ ทีมข่าวสนมนิวส์

ข่าวสนมนิวส์