วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

ศิลป์สร้างสุข!! ปลุกสำนึกรักป่า จิตอาสาพัฒนาชุมชน

บุรีรัมย์-ศิลป์สร้างสุข!! ปลุกสำนึกรักป่า จิตอาสาพัฒนาชุมชน!!?

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 กลุ่มศิลปะเด็กบ้านลูกพิมพ์ ได้ร่วมกันสร้างงานศิลปะลงบนกระดาษ โดยการวาดภาพระบายสีต้นไม้ตามจินตนาการ จำนวน 9 ภาพ แล้วนำภาพทั้งหมดมาเรียงต่อกันเป็นป่าไม้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน เนื่องจากในหมู่บ้านมีป่าชุมชน “โคกใหญ่” ซึ่งเป็นป่าที่กลุ่มศิลปะเด็กบ้านลูกพิมพ์ ได้ร่วมกันดูแลรักษาและปลูกต้นไม้มาโดยตลอด

นายกิตติภูมิ-นางนภัสสร ผลวิเศษสิทธิ์ ครู โรงเรียนนางรองพิทยาคม อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ผู้ดูแลกลุ่มศิลปะเด็กบ้านลูกพิมพ์ และได้นำเด็กๆมารวมกลุ่มกัน เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาในชุมชน โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อในการสร้างเด็ก

ให้เป็นคนดี มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีการทำกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ในการจัดกิจกรรมของกลุ่มศิลปะเด็กบ้านลูกพิมพ์ โดยปกติจะจัดที่กระท่อมแขวนภาพบ้านลูกพิมพ์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ บ้านหนองตาเข้ม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งการจัดกิจกรรมไม่มีงบประมาณสนับสนุน อาศัยงบประมาณส่วนตัวของครูผู้ดูแล หรือบางครั้งผู้ปกครองเด็กช่วยสนับสนุนสิ่งของให้เด็กนำมาประกอบอาหารรับประทานเอง ในส่วนของวิทยากรบางครั้งจะมีรุ่นพี่ที่จบไปแล้วมาช่วยดูแลน้องๆร่วมกับครูผู้ดูแล.

ภาพ – ข่าว / ทีมข่าวสุรินทร์นิวส์ จ.บุรีรัมย์/ข่าวสนมนิวส์