วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

ยิ้มแก้มปริ..!!ชาวบ้านได้ถนนใหม่ หลังโครงการไทยยั่งยืนอนุมัติหมู่บ้านสองแสนบาท

สุรินทร์ – ยิ้มแก้มปริ..!!ชาวบ้านได้ถนนใหม่ หลังโครงการไทยยั่งยืนอนุมัติหมู่บ้านสองแสนบาท

เมื่อวันที่ (26ส.ค.61) บริเวณเส้นทางไปลำห้วยของบ้านเป้า หมู่ที่4 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ใช้สัญจรไร่ไปนาของชาวบ้าน และใช้เป็นเส้นทางการเกษตรอีกด้วย ช่วงหน้าฝนจะมีแต่โคลนตมการสัญจรไปมาลำบาก เมื่อมีโครงการไทยยั่งยืนนี้ถึงหมู่บ้าน จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อหินคลุกปรับปรุงถนนเส้นลำห้วยให้ดีขึ้น

ในส่วนของชาวบ้านนั้นพอใจในโครงการไทยยั่งยืน เพราะประชาชนได้รับผลประโยชน์ แต่ระบบบริหารจัดการจะเป็นไปด้วยชอบหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารจัดการของที่ละหมู่บ้าน และการตรวจสอบของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ทางด้านบ้านเป้า หมู่ที่ 4 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ วันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใส เพราะรอมานานแสนนานกับถนนลำห้วยของหมู่บ้าน ได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขตามงบประมาณไทยยั่งยืนแล้ว โดยจัดสรรนำหินคลุกปรับปรุงถนนลำห้วยกว่า 2 กิโลเมตร เพื่อให้สัญจรได้สะดวกมากกว่าเดิม

ภาพ/ข่าว หญิงปุ๋ย ข่าวสนมนิวส์