วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ยิ้มระรื่น!! อ.พนมดงรัก จัดงานโอทอปนวัตวิถี สร้างความโดดเด่นส่งเสริมจุดขาย โดยกำหนดลายผ้าไหมประจำอำเภอ(คลิป)

สุรินทร์-ยิ้มระรื่น!! อ.พนมดงรัก จัดงานโอทอปนวัตวิถี สร้างความโดดเด่นส่งเสริมจุดขาย โดยกำหนดลายผ้าไหมประจำอำเภอ

8ก.ย.61 – เวลา 08.30น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ได้มีการจัดงานใหญ่ขึ้นพร้อมกัน3วาระที่บริเวณหอประชุมอำเภอและลานหน้าที่ว่าการอำเภอพนมดงรักมีพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพนมดงรักเข้าร่วมงานจำนวนมาก งานแรกคืองานวันสถาปนาอำเภอ ครบรอบ11ปีโดยมีการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเจริญพระพุทธมนต์และสวดมาติกาบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนผู้มีคุณูปการต่ออำเภอพนมดงรักตลอดจนผู้ล่วงลับงานที่2คือ งานเทศกาลชุมชนท่องเที่ยวโอทอป และงานที่สามการเปิดตัวผ้าไหมลายเอกลักษณ์อำเภอพนมดงรัก

ที่บริเวณงานนอกจากจะมีการจัดแสดงสินค้าโอทอปที่ขึ้นชื่อของแต่ละหมู่บ้านแล้วไฮไลท์ของงานอยู่ที่การเปิดตัวผ้าไหมลายเอกลักษณ์ของอำเภอพนมดงรัก นอกจากผ้าไหมของอำเภอพนมดงรักจะมีเนื้อผ้าที่สวยงามแล้ว นายรองรัตน์  จงอุตส่าห์  นายอำเภอพนมดงรักได้กำหนดให้มีผ้าไหมลายเอกลักษณ์อำเภอภายใต้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ “พนมดงรักน่าอยู่” โดยได้ดำเนินการร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมกันออกแบบและกำหนดเป็นผ้าไหมลายเอกลักษณ์ของอำเภอ โดยใช้ชื่อว่า “ผ้าไหมลายพนมดงรัก(กันเกราชายแดน)”ซึ่งมีองค์ประกอบของลายดังนี้ 1.ดอกกันเกรา เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์มีดอกที่มีกลิ่นหอมอบอวล ซึ่งต้นกันเกราขึ้นอยู่ทั่วไปในพื้นที่อำเภอพนมดงรักและมีอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอ

2. ดอกรัก ต้นดอกรักเป็นไม้พุ่มชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในพื้นที่อำเภอ เป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความรักซึ่งเป็นการเล่นคำชื่ออำเภอพนมดงรัก คือ ดงแห่งความรัก  3. ดอกยางนา ต้นยางนาเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่ขึ้นทั่วไปในพื้นที่อำเภอเช่นกันมีดอกที่เป็นเอกลักษณ์เมื่อร่วงลงสู่พื้นดินจะมีความสวยงาม 4.ดอกตราด เป็นไม้ยืนต้นพื้นเมืองของอำเภอ พบอยู่ทั่วไปในพื้นที่ คนพื้นถิ่นนิยมเรียก “ต้นตราด” มีลักษณะคล้ายกับต้นยางนา ต้นตะแบง ต้นกุง มีดอกขนาดเล็กกว่าดอกยางนา เมื่อดอกร่วงลงสู่พื้นดินปะทะกับลมจะมีความสวยงาม ดังนั้นเมื่อนำเอาองค์ประกอบสำคัญทั้ง4ลาย มารวมกันจึงสะท้อนให้เห็นผ่านลายผ้าไหมพนมดงรัก ว่าเป็นผ้าไหมลายเอกลักษณ์ของอำเภอพนมดงรัก สร้างความโดดเด่นสวยงามเป็นที่ต้องการของตลาดจนผลิตไม่ทัน

นาย รองรัตน์  จงอุตส่าห์ นายอำเภอพนมดงรักกล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันดีที่ได้จัดงานยิ่งใหญ่ของอำเภอขึ้น3วาระ วาระแรกคืองานสถาปนาอำเภอครบรอบ11ปีคือว่าเราก่อตั้งมาเมื่อ พ.ศ.2550ครบรอบ11ปีในวันที่8กันยายน ปีนี้เป็นปีแรกที่เราจัดมีกิจกรรมที่หลากหลายโดยจัดคู่ขนานกับงานที่2คืองานเทศกาลชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีสุรินทร์มีการนำสินค้าโอทอปที่ขึ้นชื่อมาจัดแสดงในงานและงานที่3คือการเปิดตัวผ้าไหมลายเอกลักษณ์อำเภอพนมดงรัก เพื่อส่งเสริมและสร้างจุดขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมในอำเภอพนมดงรักต่อไป

ภาพ – ข่าว / พลพล พาละพล ทีมข่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
sacit สืบสานคุณค่างานผ้าทอโบราณถิ่นอีสานใต้ เมืองช้างสุรินทร์
นำสาวงามมาเดินแบบโชว์เอกลักษณ์ อ.เขวาสินรินทร์ ในงาน OTOP นวัตวิถี
รุกตลาดชายแดน นำวิถีชุมชน สู่สายตาประเทศเพื่อนบ้าน..โอทอปนวัตวิถี
โอทอปนวัตวิถี อ.สำโรงทาบ นำของดีของขึ้นมาจำหน่าย เพื่อกระตุ้นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้คึกคัก
มอบเกียรติบัตรหน่วยงาน ที่ร่วม“ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไหม” ปี 2561
จังหวัดสุรินทร์ มอบเกียรติบัตรหน่วยงาน ที่ร่วม“ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไหม” ประจำปี 2561