วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ยิ้มชื่นบาน.!! โครงการ “PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย”บรรเทาความเดือดร้อน.! พื้นที่ประสบภัยแล้ง

ยิ้มชื่นบาน.!! โครงการ “PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย”บรรเทาความเดือดร้อน.! พื้นที่ประสบภัยแล้ง ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ (10 ก.ย. 61) นายประเสริฐ ใจเจริญทรัพย์ อฝ.ปบ.ฉ.3 เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ “PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย” ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีณรงค์,นายสมัน  แต้มทอง นายก อบต.ณรงค์  ผู้บริหาร และพนักงาน กฟภ.

และชาวบ้านโสนน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมในพิธี โดยมี นายชวลิต จันทร์สว่าง ผจก.กฟอ.ปส. กล่าวรายงาน ณ ฝายชะลอน้ำบ้านโสนน้อย หมู่ที่ 8 ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ โครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี 2561 ในพื้นที่อำเภอศรีณรงค์สร้างขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำให้กับชุมชน ได้ใช้ประโยชน์เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพื้นที่ประสบภัยแล้ง เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์พืชเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ลดการพังทลายของดินลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำธาร ลดปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้ำ และช่วยลดความรุนแรงของไฟป่าในฤดูแล้ง

 

ภาพ/ข่าว ทีมข่าวสนมนิวส์

ข่าวสนมนิวส์