วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

โอทอปนวัตวิถี อ.สำโรงทาบ นำของดีของขึ้นมาจำหน่าย เพื่อกระตุ้นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้คึกคัก

สุรินทร์-คึกคัก!! โอทอปนวัตวิถี อ.สำโรงทาบ นำของดีของขึ้นมาจำหน่าย เพื่อกระตุ้นการสร้างเศรษฐกิจฐานราก

 

 

จากที่จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศ ภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายจากพื้นที่ 17 อำเภอ รวม 85 หมู่บ้าน และมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพในชุมชน และการท่องเที่ยวชุมชน

 

เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนา และต่อยอดระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน และเกิดการใช้จ่ายเงินในชุมชน และเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องนั้น

 

 

ล่าสุด วันที่ 16 ต.ค.61 – ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดเทศกาลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอำเภอสำโรงทาบ ที่นำหมู่บ้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของอำเภอสำโรงทาบ ที่มีด้วยกัน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบก ตำบลกระออม บ้านโคกสะอาด ตำบลหนองฮะ บ้านตะเคียน ตำบลสำโรงทาบ บ้านสองหนอง ตำบลเกาะแก้ว(บ้านเกิดบัวขาว บัญชาเมฆ)

 

 

และบ้านเกาะแก้วพัฒนา ตำบลเกาะแก้ว นำมาจัดแสดงโชว์ภาพลักษณ์ให้กับสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมทำข่าว รวมถึงประชาชน นักท่องเที่ยว ที่ยังไม่เคยรู้ว่ามีชุมชนท่องเที่ยวแบบนี้อยู่ในพื้นที่ของตน ได้รับรู้ถึงข้อมูล รูปแบบ และบริบทของชุมชนท่องเที่ยวเหล่านี้ นำออกมาแสดงให้รับทราบกัน โดยในงานมีนายเดชสกล อาดัม นายอำเภอสำโรงทาบ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการฯ และ นางสาวฉัตรระวี ภาสตโรจน์ พัฒนาการอำเภอสำโรงทาบ นำชาวบ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ออกมาแสดงภาพลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ได้รับชมและศึกษา พร้อมชาวอำเภอสำโรงทาบที่สวมใส่ชุดผ้าไหมพื้นเมืองร่วมงานจำนวนมาก

 

นางละออง สมนาค ชาวบ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านตะเคียน อำเภอสำโรงทาบ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม นำชุมชน OTOP นวัตวิถี ออกมาแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงศักยภาพและความน่าสนใจของท้องถิ่น ทั้งการแสดง ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมที่หลากหลาย ร่วมทำกิจกรรมสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน.

 

 

ภาพ – ข่าว / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์