วันเสาร์, 3 มิถุนายน 2566

เริ่มแล้ว! สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ

เริ่มแล้ว! สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ (18 ต.ค.61) ตามมติเห็นชอบกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ ตามที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ซึ่งปีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2561

คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ โดยพระศรีวิสุทธิคุณ ดร.เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ แต่งตั้งในแต่ละอำเภอเป็นแม่กองธรรมสนามหลวง โดยมีเจ้าคณะอำเภอนั้นๆเป็นประธานแม่กองธรรมสนามหลวง จังหวัดสุรินทร์มีด้วยกัน 17 อำเภอ

ซึ่งวันนี้ 18 ต.ค.61 เป็นวันแรกของการสอบธรรมสนามหลวง ซึ่งวัดศรีสว่างโคกสะอาดอีกหนึ่งสนามสอบ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยช่วงเช้ามี นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม เป็นประธานฝ่ายฆารวาส และมีพุทธศาสนิกชน พ่อค้าประชาชน ส่วนราชการ ร่วมถวายภัตตาหารเพล

และช่วงบ่าย ประธานแม่กองธรรมสนามหลวงประจำอำเภอสนม โดยพระครูประทีปธรรมวงศ์ ก็ได้จัดสอบนักธรรม ซึ่งมีพระภิกษุ-สามเณร เข้าสอบจำนวน 88 รูป