วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2566

ผวจ.สุรินทร์แนะประชาชนไม่ทิ้งถิ่นฐาน ควรปลูกพืชใช้น้ำน้อย

สุรินทร์-ผวจ.สุรินทร์แนะประชาชนไม่ทิ้งถิ่นฐาน ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ควรปลูกพืชใช้น้ำน้อย

 

 

22 ต.ค.61 – เวลา 09.00 น.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ณ หอประชุมอำเภอรัตนบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอรัตนบุรี ให้การต้อนรับจำนวนมาก

 

 

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่าการตรวจเยี่ยม พบปะ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ในโอกาสที่ตนได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เพื่อนำไปบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง  สังคมอยู่ดีมีสุข ตามวิสัยทัศน์จังหวัดสุรินทร์ “เมืองเกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี”

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวด้วยว่า จังหวัดสุรินทร์มีจุดแข็งโดยมีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีทั้งช้าง ข้าวหอมมะลิ และผ้าไหมลวดลายสวยงามที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญเฉพาะถิ่น ประชาชนมีความขยัน อดทน มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีต้นทุนสูง ผลผลิตที่ได้ไม่คุ้มทุน เสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวจะทิ้งไร่นา และบ้านเรือน เข้าเมืองใหญ่หางานทำ

 

สิ่งที่จะลดปัญหาดังกล่าวได้พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ต้องยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการทำเกษตรกรรมหรือการประกอบอาชีพอื่นๆ อยากให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ต้องสำรวจแหล่งน้ำ ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อนำน้ำมาใช้เพื่อการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง โดยปลูกพืชตระกูลถั่ว ที่ใช้น้ำน้อย และที่สำคัญกำนัน ผู้ใหญ่บ้านต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี พัฒนาและส่งเสริมผลผลิตทุกประเภททั้งข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ต้องการของประชาชนทั่วไป โดยไม่ต้องทิ้งถิ่นฐาน เป็นพลังร่วมกันสร้างให้จังหวัดสุรินทร์มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

 

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ยังกำชับให้ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนให้ประพฤติ ปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบวินัยที่ดีงาม นำค่านิยม 12 ประการไปปฎิบัติในชีวิตประจำวัน ไม่ท้องก่อนวัยอันควร ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการศึกษาตามความถนัดและตามทักษะที่เด็กสนใจ แต่ไม่ว่าจะประกอบหรือทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ๆ ขอให้เป็นคนดีของสังคม

 

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ กราบมนัสการพระอธิการสุบิน สุธีโร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีธาตุ ณ วัดโพธิ์ศรีธาตุ กราบสักการะพระศรีศากยรัตนภูมินทร์(พระประจำอำเภอรัตนบุรี) สักการะเจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอ (เจ้าเมืองรัตนบุรี) และสักการะศาลหลักเมืองอำเภอรัตนบุรี อีกด้วย

 

วิมล เร่งศึก/ข่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้ว่าฯมาเอง ลุยแก้ปัญหาถนนชำรุด หลังชาวบ้านร้องเดือดร้อนมานาน (มีคลิป)
ผู้ว่าฯสุรินทร์ จัดสรรงบประมาณให้อำเภอละ 1 ล้านบาท ดำเนินการเฝ้าระวังโควิด-19
ชาวเมืองช้างเตรียม ต้อนรับ ผู้ว่าฯป้ายแดง นายไกรสร กองฉลาด
หนุ่มขับรถตู้ดวงซวย..วัววิ่งตัดหน้าเบรกไม่ทัน ชนอย่างจัง เจ้าของวัวก็หาย…?
หนุ่มศรีสะเกษ วัย 23 ปี รับเหมาติดตั้งไฟประดับ ถูกไฟช็อตตก เหล็กเสียบร่างทะลุ เร่งส่ง ICU
อุทาหรณ์…!! คุณตาวัย 80 ปี ขี่รถกลับบ้าน โดน จยย.แต่งซิ่ง เสยท้ายล้ม หัวฟาดพื้นดับ