วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

ความสุข..!!ท้องไร่นา ฤดูเก็บเกี่ยว จับแมงกะชอน หาหนูนา ตามประสาของคนอีสาน

28 ต.ค. 2018
562

ความสุข..!!ท้องไร่นา ฤดูเก็บเกี่ยว จับแมงกะชอน หาหนูนา ตามประสาของคนอีสาน

อีกหนึ่งวิถีของชุมชนสุรินทร์ บ้านกะเพอโร ต.ตาวัง อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ในฤดูเก็บเกี่ยวข้าว เด็กๆสนุกสนาน จับเเมงกะชอน หาหนูนา ตามประสาเด็กท้องไร่ท้องนาอย่างมีความสุข นี่แหละความสุขของชนบท ที่แสนสบายตามกลางตอฟางข้าวหลังเก็บเกี่ยว

ทุ่งนาแห่งนี้ เป็นพื้นที่ธรรมชาติ และเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ที่เกษตรกรทำมาหากินต่อเนื่องมาแต่ครั้งอดีต ทุ่งนาแห่งนี้ แสดงให้เห็นว่า มนุษย์สามารถปรับแต่งธรรมชาติเพื่อการเพาะปลูกและอยู่อาศัยได้ มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อสร้างผลผลิต เลี้ยงดูผู้คนมายาวนาน

ทุ่งนาแห่งนี้ เป็นภูมิสถานที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ด้วยความรู้ความเข้าใจ จนกลายเป็นประจักษ์พยานแห่งสมานฉันท์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ที่ดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 

ความสุขที่หลายๆคนอาจไม่พอเจอกับวิถีธรรมชาติ โดยเฉพาะคนเมืองแทบหาความสุขในท้องทุ่งไร่นานั้นแทบไม่มี คนกรุงต้องแข่งกับเวลา แข่งการทำงาน ต่างกับชนบทอีกสานบ้านเราที่แสนสุขสบาย ทุ่งกว้างบนพื้นนา อากาศที่สดชื่น และยังเป็นแหล่งอากาศตามธรรมชาติอีกมากมาย สุขใจไหนเหล่าเท่าคนอีสาน

ภาพ/ข่าว: ตุ๊ก ลดารัตน์ ทีมข่าวสนมนิวส์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง