วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

เตือนระวังอันตราย.!! จากการตากข้าวบนถนนสาธารณะ อบต.โพนโก ออกติดป้ายประชาสัมพันธ์

เตือนระวังอันตราย.!! จากการตากข้าวบนถนนสาธารณะ อบต.โพนโก ออกติดป้ายประชาสัมพันธ์

ช่วงนี้หน้าเกี่ยวข้าว เกษตรกรทำนาที่ตากข้าวบนท้องถนนที่ใช้สัญจรในเส้นทางหลัก ควรตากข้าวบนถนนในเลนเดียว และไม่ควรล้ำมาในถนนเลยเลนกลาง ถ้ารถยนต์ทับ ข้าวก็เสียหาย ถ้ามอเตอร์ไซด์ อันตรายมาก ลื่น เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

นายสุพรรณ  ร่วมคำ นายก อบต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ เล็งเห็นความไม่ปลอดภัยในช่วงนี้เพราะมีประชาชนตากเข้ามากขึ้น จึงได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โพนโก ออกติดป้ายประชาสัมพันธ์ ระวังอันตรายจากการตากข้าวบนถนนสาธารณะ ตามหมู่บ้าน และบนถนน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ พร้อมให้ระมัดระวังมากขึ้น

ซึ่งหากประชาชนที่ตากข้าว เมื่อเกิดปัญหาหรือเกิดอุบัติเหตุจากการตากข้าวบนถนนสาธารณะ เจ้าของข้าวจะมีความผิดฐานกระทำการโดยประมาท อันเป็นเหตุให้ผู้อื่น ได้รับบาดเจ็บ หรืออันตรายถึงแก่ชีวิต

‪การตากข้าวบนท้องถนนเป็นการกีดขวางทางจราจรเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย หากจะตากข้าวบนถนนต้องมีไฟสัญญาลักษณ์ เครื่องมืออุปกรณ์จราจรบ่งบอกชัดเจน

ภาพข่าว / ทีมข่าวสนมนิวส์

About The Author