วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

ชาวนายิ้มแก้มปริ..!! รัฐบาลช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว ไร่ละ 1,500 บาท ให้กับชาวนากว่า 4 ล้านครัวเรือน ทั่วประเทศ

19 พ.ย. 2018
529

ชาวนายิ้มแก้มปริ..!! รัฐบาลช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว ไร่ละ 1,500 บาท ให้กับชาวนากว่า 4 ล้านครัวเรือน ทั่วประเทศ

หลังกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เปิดขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี โดยเกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ หลังจากลงปลูกไปแล้ว 15 วัน ซึ่งจะมีคณะกรรมการลงไปตรวจสอบแปลงนา ว่าได้มีการปลูกข้าวจริงตามที่แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้หรือไม่นั้น

ล่าสุด กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยจำนวนเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว มีทั้งสิ้น 4,058,321 ครัวเรือน พื้นที่รวมกว่า 54 ล้านไร่ จากจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกว่า 4.2 ล้านครัวเรือน โดยขณะนี้ ได้ส่งมอบรายชื่อเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ เงินช่วยเหลือฯ ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เรียบร้อยแล้ว

ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้เริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกร ไร่ละ 1,500 บาท ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 12 ไร่ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ 18,000 บาทไปแล้ว รวมเป็นเงินกว่า 2,400 ล้านบาท

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบสิทธิของตนเองได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่การเกษตร และสามารถติดตามขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือได้ที่ ธ.ก.ส. ในพื้นที่เช่นกัน