วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

บุรีรัมย์ -ท่องเที่ยวบ้านฉัน OTOP นวัตวิถี บ้านป่ารัง อ.เฉลิมพระเกีรติ หมู่บ้านโคพระราชทาน ปี 58

บุรีรัมย์ -ท่องเที่ยวบ้านฉัน OTOP นวัตวิถีบ้านป่ารัง อ.เฉลิมพระเกีรติ หมู่บ้านโคพระราชทาน ปี 58

17 ธ.ค.61 – นางสาวเพรชรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  นายวรเดช จริยะวรกุล  กำนันตำบลเจริญสุข

นายทินกร วรนุช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข นายณรงค์ ฉกรรศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านป่ารัง หมู่ 8  ประธานคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวบ้านป่ารังกลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนผาสุข หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านป่ารังหมู่ที่8 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับโครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ“ไทยนิยมยั่งยืน”ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว โดยการใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา ให้เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนใช้เสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านและความคิดสร้างสรรค์แปลงให้เกิดเป็นรายได้ การปรับกลยุทธ์เชิงระบบเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมเกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน ส่วนการต้อนรับของชุมชนที่นี่จะมีขบวนรำต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมตามสถานที่ต่างๆของหมู่บ้าน

ภายในงานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าชุมชน / พื้นบ้านและในพิธีเปิดนั้นจัดให้มีการรำบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างของงานในครั้งนี้คือการที่ได้นำสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติกว่า 200 คนไปเยี่ยมชมและรับความรู้ที่ฐานการเรียนรู้ประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นที่สนุกสนานและได้รับความรู้เป็นอย่างยิ่ง

โดยส่งเสริมชุมชนผลิตสินค้าที่ตนถนัดและขายสินค้าอยู่ในชุมชนสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเมืองหลัก เมืองรองของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นการท่องเที่ยวในชุมชน  (แอ่งเล็ก เช็คอิน) ที่ใช้เสน่ห์จากวิถีชีวิตวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาพื้นบ้านและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าและแปลงให้เกิดรายได้รวมถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกิดการใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชนสร้างสรรค์ความผาสุกในบ้านเกิดต่อไป.

ภาพ – ข่าว / พิรุณ วัฒนกุล

About The Author